תאונות במטוסים – מהם זכויותיך במידה ונפצעת במהלך הטיסה?

תאונות במטוסים – אלו סוגי תאונות יכולות להתרחש במהלך הטיסה אשר יכולות להביא לפציעה בטיסה או חמור מכך למוות בטיסה?

אומנם לא מעט אנשים סובלים מחרדת טיסה, אך מטוסים הינם כלי התחבורה הבטוח ביותר מכל אמצעי התחבורה הקיימים. למעשה, מבחינה סטטיסטית מטוס הוא כלי תחבורה בטוח הרבה יותר מאונייה, רכבת, אוטובוס או מכונית. יחד עם זאת, תאונות בטיסה אירעו בעבר ולצערנו כנראה שעוד יקרו בעתיד. תאונה בטיסה יכולה לגרום לפציעה פיזית ו/או נפשית, בדרגות חומרה שונות. תאונות אלו, אשר לרוב הסבו נזק לנוסע, מצריכות לרוב מעורבות של עורך דין המתמחה בדיני תעופה והנזיקין הייחודים לתחום זה. 

נתאר בקצרה מספר אירועים קשים ומורכבים בהם טיפל משרדנו במהלך השנים האחרונות כתוצאה מתאונות בטיסה:

  1. נוסע שישב במושב הצמוד למעבר ונחבל בראשו, כתוצאה מחפץ שנפל עליו מתא האחסון ובשל כך סובל מנזק נירולוגי משמעותי;
  2. נוסע שניזוק כתוצאה ממשקה רותח שנשפך על ידי אחד מדיילי המטוס, דבר שגרם לו לכוויות קשות;
  3. נוסע שהחליק במטוס ונפצע בגבו וכתוצאה מכך נקבעה לו נכות אורטופדית משמעותית;
  4. נוסע שסובל מנזקים נפשיים כתוצאה מניסיון לינץ' שבוצע בו במהלך טיסה מעל שמי אפריקה על ידי מחבל שהסתנן לטיסה;
  5. מטוס שנכנס לתוך כיס אוויר, מבלי שאני צוות אוויר נתנו התראה מתאימה וכתוצאה נוסעים שלא היו חגורים, עפו ממקומותיהם ונחבטו בחוזקה בתקרת המטוס. 
  6. תאונות במטוס יכולים להסתיים לצערנו אף במוות של הנוסע. לדוגמה: נוסע שחווה הפרעת קצב וחברת התעופה לא החזיקה את מכשיר הדפיברילטור, דבר שעשוי היה בסבירות גבוהה להציל את חייו.

מאחר ואירועים אלו אירעו במהלך טיסה, חלים עליהם דיני תעופה בינלאומיים, מומלץ להתייעץ בעורך דין המומחה בדיני תעופה.

עו"ד אשר רוטבאום, מומחה בדיני תעופה ונזיקין, עוסק בהליכי ליטיגציה מורכבים מול חברות תעופה ישראליות וזרות. לבדיקת זכאות לפיצוי כספי, נא שילחו את פירוט המקרה ואת תאריך הטיסה ל- office@rotbaumlaw.com.

תאונות במטוסים – מי אחראי לנזק שנגרם בטיסה?

סעיף 17(1) לאמנת מונטריאול הינו ההוראה המסדירה את העילה לחיובו של מוביל האווירי (חברת התעופה) בגין נזק שנגרם לנוסע עקב תאונה בטיסה, וזו היא לשון הסעיף:

"המוביל אחראי לנזק שנגרם במקרה של מוות או פציעה גופנית של הנוסע רק בתנאי שהתאונה שגרמה למוות או לפציעה אירעה בכלי הטיס או במהלך כל פעולת העלייה לתוכו או הירידה ממנו"

בפסק דין בעניין אל על, קבע בית המשפט המחוזי כי על מנת שתחול אחריות לפי סעיף 17 לאמנה, חייבים להתקיים שני התנאים הבאים:

1. מדובר באירוע בלתי צפוי, או בלתי רגיל, או התרחשות שהינם חיצוניים לנוסע.

2. האירוע התאונתי גרם לחבלה, פציעה או מוות.

במידה ושני התנאים המצטברים מתקיימים עוברים לשלב הוכחת הנזק.

חשוב לציין, כי ניתן להגיש את התביעה נגד חברות תעופה ישראליות ואף נגד חברות תעופה זרות הממריאות מישראל. 

תאונות במטוסים – באלו מקרים חברת התעופה פטורה מלפצות נוסע שנפצע בטיסה? 

אם מדובר באירוע שהוא "פנימי לנוסע" לדוגמה: נוסע שסבל מאירוע מוחי במהלך הטיסה או פקקת ורידים עמוקים (DVT). במקרה כזה, גם הנוסע ניזוק בצורה קשה או חמור מכך הנוסע מת במהלך הטיסה, חברת התעופה לא תהיה אחראית לנזקי הנוסע.

מהו גובה הפיצוי בגין פציעה בטיסה או מוות בטיסה? 

סעיף 21 לאמנה קובע את גובה הפיצוי של המוביל האווירי במקרה של נזקי גוף שאירעו כתוצאה מתאונה בטיסה, וזו היא לשון הסעיף.

(1) "על נזקים שעילתם לפי ס"ק 1 לסעיף 17 בסכום שאינו עולה על 100,000 זכויות משיכה מיוחדות לכל נוסע לא יוכל המוביל לשלול את חבותו או להגביל אותה."

(2) המוביל לא יהיה חייב בגין נזקים שעילתם לפי ס"ק 1 לסעיף 17 במידה שהסכום עולה על 100,000 זכויות משיכה מיוחדות לכל נוסע אם המוביל מוכיח כי:

(א) הנזק האמור לא נגרם ע"י רשלנות או מעשה או מחדל אחרים שלא כדין של המוביל או עובדיו  או שליחיו או

(ב) הנזק האמור נובע אך ורק מרשלנות או ממעשה או מחדל אחרים שלא כדין של צד שלישי.

בהתאם להוראות סעיף 21(1) לאמנה, עולה כי עד סכום של 100,000 "זכויות משיכה מיוחדות" (כ- 603,260 ₪) רובצת על המוביל האווירי אחריות מוחלטת ללא כל טענות הגנה כאשר על הנוסע להצביע על הנזק שנגרם לו.

לצד זאת, פעמים רבות סכום הנזק עולה על הסכום אותו מאפשרת האמנה ללא טענות הגנה. בנוסף, ברובם המכריע של המקרים מנסות חברות התעופה להתנער מאחריות בכדי להימנע או לצמצם את סכום הפיצוי אותו ישלמו לנוסע במקרה של תאונה במהלך טיסה. משרדנו מתמחה בניהול מקרים מורכבים מעין אלו, המצריכים נסיון וידע משפטי ייחודי לתחום התעופה. 

מהי תקופת ההתיישנות במקרה של תאונה בטיסה?

על פי אמנת מונטריאול, ניתן להגיש תביעה במקרה של תאונה בטיסה עד חלוף שנתיים מיום האירוע. לכן, חשוב ליצור קשר באופן מיידי ככל הניתן עם עורך דין בתחום התעופה על מנת שינחה אתכם לגבי האופן בו יש לנהל את ההליך המשפטי מול חברת התעופה. 


0/5


(0 Reviews)