Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
 • עורך דין תעופה – פיצוי בגין עיכוב בטיסה

  פיצוי בגין עיכוב בטיסה – זכויות הנוסע וחובות חברת התעופה לאחרונה הכריזו כותרות העיתונים כי בשנה האחרונה, שנת 2016, כמעט כ-7 מיליון ישראלים יצאו את גבולות הארץ. מעבר לכך, כ-15% מהישראלים טסו לפחות פעמיים בשנה האחרונה לחו"ל. כלומר, עבור רבים […]
  המשך קריאה ←

 • פיצוי בגין עיכוב בטיסה – הפרשנות של בית המשפט לחוק טיבי

  פיצוי בגין עיכוב בטיסה – חוק טיבי – Case Study מאמר זה יעסוק בתובענה שבכותרת, אשר נדונה בבית המשפט לתביעות קטנות בבאר-שבע, בה הכריעה כבוד השופטת עמיתה, דרורה בית אור, בכמה שאלות משפטיות הקשורות לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול […]
  המשך קריאה ←

 • פיצוי על עיכוב בטיסה – דיני תעופה

  חוק שירותי תעופה – תביעה נגד חברת תעופה זרה שאלת פסיקת פיצויים לדוגמא, כאמור בסעיף 11 לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 (להלן: "חוק טיבי"), הנה הכרעה שנתונה כולה לשיקול דעתו של בית המשפט […]
  המשך קריאה ←

 • חוק שירותי תעופה – חוק טיבי

  עיכוב בטיסה במאמרינו אנו עוסקים רבות בפרשנות הנאותה של סעיף 6(ה) לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 (להלן: "חוק ביטול טיסות"). כפי שהראנו, חרף העובדה שטענה זו עולה חדשות לבקרים על ידי חברות התעופה […]
  המשך קריאה ←

 • פיצוי על איחור בטיסה – דיני תעופה

  בנדון, במסגרת ת"ק 15264-04-15 רוזנברג ואח' נ' אל-על נתיבי אויר לישראל בע"מ (פ"ת), נעסוק בטענה מיוחדת במינה שנטענה על-ידי זוג תובעים שנאלצו להעביר לילה במינכן, גרמניה, עד להטסתם ארצה בשל עיכוב בטיסה. בעוד עובדות המקרה אינן שנויות במחלוקת, לרבות העובדה […]
  המשך קריאה ←

 • עיכוב בטיסה

    פיצוי בגין איחור בטיסה – חוק טיבי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 (להלן: "החוק"), מסדיר מספר הגנות פוטנציאליות בפני גופי התיירות השונים, אשר אמורים להגן עליהם במקרים מיוחדים וספציפיים בפני תשלום פיצויים […]
  המשך קריאה ←

 • חוק שירותי תעופה – חוק טיבי

  ביטול טיסה – עיכוב בטיסה במאמרינו אלו, אנו עוסקים רבות בפרשנותו של חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 (להלן: "חוק ביטול טיסות"), ופילוח הזכויות וחובות בו, ובדגש על מקרים של ביטולי טיסות, איחור טיסה, […]
  המשך קריאה ←

 • חוק טיבי – עיכוב בטיסה

  אחת הסוגיות היותר מרתקות שעסקנו בהן לאחרונה, הנה מקרה שבו טיסה המריאה במועדה, אך נאלצה לשוב על עקבותיה לאחר פרק זמן קצר. דגמנו מספר מקרים, ובהם הראנו את פרשנותו של בית המשפט לסוגיה זו. ככלל, עצם העובדה שהטיסה המריאה בפועל, […]
  המשך קריאה ←

 • תביעה נגד חברת תעופה זרה לפי חוק שירותי תעופה – חוק טיבי

  חוק טיבי – פיצוי בגין עיכוב בטיסה במאמר זה נדון בשאלה משפטית חשובה ביותר בבואו של הנוסע לתבוע את זכאותו לפי חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 (להלן: "החוק" \  "חוק ביטול טיסות") – […]
  המשך קריאה ←

 • פיצוי על ביטול טיסה

  חוק עיכוב טיסות במאמרים האחרונים, ביארנו מספר מקרים של מחלוקות משפטיות בין חברות התעופה השונות, לבין הצרכן הטוען להפרה. לרוב, מדובר בפרשנות המשפטית להגנות הפרוסות לאורכו של חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 (להלן: […]
  המשך קריאה ←