חוק ביטול טיסה

הטיסות שעליהן חל חוק בטיול טיסה כוללות טיסה מישראל לחוץ לארץ או מחוץ לארץ לישראל כולל טיסות עם עצירת ביניים. החוק חל גם על טיסות שכר וטיסות המוזמנות כחלק מחבילת תיור. חוק שירותי התעופה וביטול טיסה חל גם על טיסות פנים ארצית בהן, נקודת המוצא והיעד הסופי הם בתחומי מדינת ישראל. על החוק ומשמעויותיו נרחיב בהמשך המאמר.

מטרת חוק בטיול טיסה

חוק ביטול טיסה ידוע גם בכינוי חוק טיבי על שם יוזם החוק, נחקק בשנת 2012. מדובר על חוק צרכני חשוב ביותר שנועד להסדיר פיצוי כספי וסיוע למי שהונפק להם כרטיס טיסה ולא עלו לטיסה במועד הנקוב להם בכרטיס בשל נסיבות שאינן תלויות בהם. בחוק נקבע כי במקרה של עיכובי וביטול טיסות, חברות התעופה מחויבות לספק לנוסעים הטבות שונות בהתאם למשך זמן ההמתנה.

 

סוגי הפיצוי בחוק

במקרה של ביטול טיסה או איחור לטיסה, חברות התעופה חויבו לספק מזון ולינה במלון במקרים של עיכובים ואיחורים משמעותיים. חוק ביטול טיסה קובע, כי לנוסע שהונפק כרטיס טיסה לטיסה אשר המריאה באיחור של מעל שעתיים, יהיה זכאות לקבל ללא תשלום ממפעיל הטיסה המאחרת משקאות, מזון ושירותי תקשורת.

 

איחור של בין 5 שעות ל-8 שעות

בחוק נקבע, כי במידה והטיסה המריאה באיחור של בין 5 ל- 8 שעות מהמועד שנקבע ברכישת הכרטיס, הנוסע יהיה זכאי להשבת התמורה המלאה של כרטיס הטיסה או לחילופין לכרטיס חלופי. במידה והוצע לנוסע כרטיס חלופי לטיסה שאמורה להמריא ביום שלמחרת והוא בחר בכך, הוא יהיה זכאי גם לשירותי לינה והסעה. חשוב לציין, כי במידה והנוסע בחר בכרטיס טיסה חלופי והוא ניצל אותו, הוא לא יהיה זכאי גם להשבת התמורה.

חוק ביטול טיסה
חוק ביטול טיסה

איחור של 8 שעות

במקרה והטיסה המוזמנת התעכבה מעל ל- 8 שעות בהתאם לחוק ביטול טיסה, הדבר ייחשב לטיסה שבוטלה. נוסעים שטיסתם בוטלה בהתאם להגדרת החוק יהיו זכאים לקבל "שירותי סיוע" ללא תשלום לרבות עבור מזון ומשקאות, שירותי הסעדה, אירוח בבית מלון ושתי שיחות טלפון. בנוסף הם יהיו זכאים לקבל את השבת עלות כרטיס הטיסה או כרטיס טיסה חילופי לבחירתם.

 

עיכוב מעל 8 שעות

במקרים של ביטול או עיכוב טיסות של מעל 8 שעות, חוק ביטול טיסה קובע כי על חברות התעופה יהיה לשלם פיצוי כספי ללא קשר לעגמת הנפש או הנזק שנגרם לנוסע כשגובה הפיצוי נגזר מהמרחק שבו הטיסה שבוטלה. גובה הפיצוי הכספי נע בין 1,320 ש"ח לטיסות קצרות של עד 2,000 ק"מ לבין 2,120 ש"ח לטיסות שהמרחק שלהן הוא עד 4,500 ק"מ ועד ל-3,180 ש"ח ליעדים של מעל 4,500 ק"מ.

 

סירוב להטיס נוסע

כאשר חברת תעופה מסרבת להעלות את הנוסע למרות שהונפק לו כרטיס טיסה בעקבות רישום יתר, כלומר נמכרו לטיסה יותר כרטיסים מאשר מספר המושבים בכלי הטיס וכולם התייצבו לטיסה. במקרה כזה, הנוסע שלא היה מוכן לוותר על מקומו, יהיה זכאי לפיצוי כספי ללא הוכחת נזק בהתאם לחוק ביטול טיסה.

יצוין, כי התופעה של רישום יתר הינה לגיטימית לכשעצמה ומותרת על פי הדין הבינלאומי בשל הצפי לביטולים מצד הנוסעים, אך מחייבת את מפעיל הטיסה בפיצוי והטבות לנוסע בהתאם לחוק.

 

פטור מפיצוי מכוח חוק בטיול טיסה

במסגרת חוק ביטול טיסה נקבעו מספר חריגים בהם לא יינתן הפיצוי הכספי. החריג המרכזי הוא כאשר חברת התעופה יכולה להוכיח שביטול הטיסה לא היה בשליטתה והוא נגרם בשל נסיבות מיוחדות למרות שהיא עשתה כל אשר ביכולתה על מנת למנוע את ביטול הטיסה בשל אותן הנסיבות. מדובר בניסוח ערטילאי שעל חברת התעופה לשכנע את בית המשפט שהיה עשתה הכל, לרבות ניסיון חכירת כלי טיס אחר על מנת שלא לבטל את הטיסה.

 

הודעה של שבועיים מראש

על פי חוק ביטול טיסה במידה ומפעיל הטיסה הודיע לנוסע 14 ימים לפני תאריך הטיסה המתוכנן על כך שהטיסה בוטלה או תתעכב בלמעלה מ-8 שעות, הנוסע לא יהיה זכאי לקבלת פיצויים.

גם כאשר מפעיל הטיסה הציע לנוסע עד 7 ימים טרם מועד הטיסה, כרטיס חלופי שמועד ההמראה בו הוא עד שעתיים לפני מועד הטיסה שהזמין ונחיתה ביעד הסופי תהא לא יותר מארבע שעות משעת הנחיתה המקורית, לא תתקיים זכאות לפיצוי.

 

טיסה שלא שולם עליה מחיר מלא

הנוסע לא יהיה זכאי לפיצויים מכוח חוק ביטול טיסה אם קיבל את הכרטיס ללא תשלום או בתעריף מיוחד אשר אינו ניתן לציבור הכללי במישרין או בעקיפין. דוגמאות לכרטיסים שאינם מזכים בפיצויי הן כאלה הניתנים לעובד חברת התעופה או בני משפחתו במסגרת הטבה של מקום העבודה, בין אם במחיר מוזל ובין אם ללא תשלום בכלל. במקרה כזה, גם אם הטיסה בוטלה, הנוסע לא יהיה זכאי לפיצוי כספי.

 

קבלת הפיצוי בפועל

כאשר הנוסע כבר הגיע לנמל התעופה ושם הודיעו לו שטיסתו עוכבה, עליו להתייצב בדלפק של מפעיל הטיסה בנמל התעופה, על מנת "לזכות" בהטבות שנקבעו בחוק בכל הנוגע מזון, שתיה ושירותי תקשורת. לשם קבלת ההטבות יש להתייצב בדלפק הבידוק כ-3 שעות לפני מועד הטיסה אשר היה נקוב בכרטיס ולדרוש את הפיצוי המגיע לו בדין.

 

פנייה בכתב ובדואר רשום

כאשר הטיסה בוטלה או התעכבה ביותר מ-8 שעות, על הנוסע לפנות בדרישה בכתב אל מפעיל הטיסה על מנת לקבל את הפיצויים. מפעיל הטיסה נדרש על פי חוק ביטול טיסה לשלם לנוסע את הפיצוי הכספי בתוך 45 ימים מעת שהנוסע פנה אליו בכתב. כפי שיודע היטב כל עורך דין דיני תעופה מומלץ להגיש את בקשת הפיצוי בדואר רשום או בדואר אלקטרוני ולוודא שאכן הגיע.

על פי החוק, הנוסע יכול לפנות לסוכנות הנסיעות שממנה רכש את הכרטיס והיא מחויבת לסייע לו בקבלת הפיצוי ולפנות לשם כך בעצמה אל מפעיל הטיסה, בדרישה למימוש זכויותיו של הנוסע.

 

סיכום חוק ביטול טיסה

לסיכום הנושא, במאמר זה דנו בהרחבה בחוק ביטול טיסה ובסוגי הפיצויים וההטבות שניתן לתבוע מכוחו. במידה וטיסתכם עוכבה או בוטלה צרו קשר עם משרד עו"ד אשר רוטבאום המתמחה בתחום דיני התעופה, על מנת לקבל את הפיצוי המקסימלי המגיע לכם בדין. המשרד ייצג עד כה אלפי נוסעים שניזוקו בטיסות ומביטולי טיסות וזכו לפיצוי כספי משמעותי.

חוק ביטול טיסה מאפשר לקבל הטבות ופיצויים בסכומים הקבועים מראש מבלי להידרש בהוכחת נזק מצדו של התובע. צרכן אשר נגרמו לו נזקים נוספים, מעבר לעצם ביטול הטיסה, רשאי לתבוע את חברת התעופה גם תביעה נזיקית בהתאם למשפט האזרחי בישראל, אך עליו להוכיח את נזקיו.

בטיסה מאירופה לישראל, חל הן הדין האירופי והן הדין הישראלי במקביל ולכן הצרכן רשאי לבחור בין תביעת פיצוי כספי על פי הדין הישראלי או על פי הדין האירופאי. עם זאת לא ניתן לתבוע בבית המשפט בישראל על פי הדין האירופאי.

חישוב מרחק טיסה בחינם
רוצה לחזור לחלק מסוים בעמוד?

עו"ד אשר רוטבאום בפייסבוק | עו"ד אשר רוטבאום בלינקדין | מייל: office@rotbaumlaw.com

אהבתם? שתפו!
בדקו זכאותכם לפיצוי כספי
מה תאריך הטיסה?
מידע נוסף סביב הנושא
ביטול טיסה לופטהנזה

לופטהנזה היא חברת תעופה גרמנית המפעילה טיסות ליותר מ-200 יעדים בעולם והיא חברת התעופה הגדולה ביותר באירופה. כיום, לופטהנזה היא חברת התעופה עם היקף הפעילות

קרא עוד »
swiss ביטול טיסה

סוויס מוגדרת כחברת התעופה הלאומית של שווייץ אך היא בבעלותה של חברת לופטהנזה הגרמנית. החברה מבצעת טיסות בינלאומיות למגוון יעדים לרבות לישראל. החברה מפעילה כיום

קרא עוד »
טורקיש איירליינס ביטול טיסה

טורקיש איירליינס מוגדרת כחברת התעופה הלאומית של טורקיה והיא אחת מחברות התעופה הבינלאומיות הפועלות במספר הגבוה ביותר של מדינות שונות בעולם. חוק שירותי תעופה חל

קרא עוד »