פיצוי על עיכוב בטיסה – מה קובע חוק שירותי תעופה?

פיצוי על עיכוב בטיסה

הגעתם לנמל התעופה והודיעו לכם שהטיסה מתעכבת במספר שעות? ככל הנראה מגיע לכם פיצוי כספי וחשוב לדעת שניתן לתבוע את חברות התעופה.

בתחתית העמוד תוכלו למצוא טופס, מלאו אותו ונבחן את זכאותכם לפיצוי בגין עיכוב בטיסה.

מהו גובה הפיצוי על עיכוב בטיסה?

סעיף 7 לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב – 2012 מסדיר את עניין זה וקובע כי במידה והטיסה המריאה באיחור של שעתיים עד חמש שעות הנוסע זכאי לקבל מחברת התעופה או ממארגן חבילת התיור, מזון ומשקאות וכן שיחות טלפון (אך לא פיצוי כספי).

במידה והטיסה המריאה לאחר 5-8 שעות מהמועד המקורי, קובע החוק כי הנוסע לא יהיה חייב לעלות לטיסה וכן הוא זכאי לקבל את מחיר הכרטיס או כרטיס טיסה חלופי והכל לפי בבחירתו. נוסע שהוצע לו כרטיס טיסה חלופי לטיסה למחרת, זכאי לקבל גם שירותי לינה ושירותי הסעה. נדגיש, כי במידה והטיסה התעכבה פחות מ- 8 שעות שעות, הנוסע לא היה זכאי לפיצוי בגין עיכוב בטיסה.

עיכוב בטיסה העולה על שמונה שעות – הנוסע זכאי לפיצוי כספי!

רק במקרה והטיסה התעכבה למעלה מ – 8 שעות הטיסה תיחשב ל"טיסה שבוטלה" ויחולו עליה כללי ביטול טיסה לרבות קבלת פיצוי כספי בהתאם לנוסחה הבאה אשר קבועה בתוספת הראשונה לחוק שירותי תעופה שזכה לכינוי "חוק טיבי":

במידה והמרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד הוא:     

עד 2,000 ק"מ (לדוגמא טיסה מת"א לרודוס), סכום הפיצוי יעמוד על 1,290 ₪ לכל נוסע;

מעל 2,000 ק"מ ועד 4,500 ק"מ (לדוגמא טיסה מלונדון לת"א),  סכום הפיצוי יעמוד על 2,050 ₪ לכל נוסע;

מעל 4,500 ק"מ (לדוגמא טיסה מת"א לניו יורק), סכום הפיצוי יעמוד על 3,050 ₪ לכל נוסע;

חשוב לציין, כי לצד הזכאות התיאורית של הנוסע בפיצוי כספי במקרה של עיכוב בטיסה, נקבע בסעיף 6(ה)(1) לחוק טיבי מנגנון הפטור. כלומר, המחוקק אפשר לחברת התעופה שלא לפצות את הנוסע במקרה של עיכוב בטיסה במידה והיא תצליח להוכיח כי הטיסה בוטלה בשל "נסיבות מיוחדות" שלא היו בשליטתה, וגם אם הייתה עושה כל אשר ביכולתה – לא הייתה יכולה למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות. כלומר, במידה וחברת התעופה תצליח לעמוד באותם שלושה תנאים מצטברים היא תהיה פטורה מלפצות נוסע בפיצוי הכספי הקבוע בחוק טיבי.

למעבר למידע על ביטול טיסה זכויות הנוסע לפיצוי כספי

האם אני זכאי לפיצוי כספי בגין עיכוב בטיסה על פי "חוק טיבי", במקרה שפספסתי את טיסת ההמשך?

במקרה והנוסע רכש טיסה הכוללת טיסת המשך והמקטע הראשון התעכב בפחות משמונה שעות, אך הנוסע הגיע ליעדו באיחור מצטבר העולה על שמונה שעות במקרה כזה עדיין קיימת זכאות לפיצוי כספי.

נמחיש זאת באמצעות הדוגמה הבאה: נוסע רכש כרטיס טיסה מתל אביב לניו יורק דרך אמסטרדם. טיסת ההלוך מנתב"ג הייתה אמורה להמריא בשעה 08:00 ולנחות באמסטרדם בשעה 12:00. טיסת ההמשך מאמסטרדם לניו יורק הייתה אמורה להמריא בשעה 13:00. בפועל, טיסת ההלוך המריאה בעיכוב של שעתיים כלומר בשעה 10:00 ונחתה באמסטרדם בשעה 14:00, אך טיסת ההמשך יצאה במועדה (13:00) לניו יורק. חברת התעופה לקחה אחריות והעבירה את הנוסע לבית המלון עד מועד הטיסה החלופית שהמריאה למחרת בשעה 13:00. למעשה, הנוסע הגיע ליעדו באיחור מצטבר של 24 שעות ביחס למועד המקורי.

במקרה כזה, קבעה הפסיקה כי הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי בגין עיכוב בטיסה, גם אם טיסת ההלוך המריאה באיחור של פחות משמונה שעות.

מתי הנוסע לא זכאי לפיצוי כספי בגין עיכוב בטיסה? ומה הכוונה "נסיבות מיוחדות"?

בית המשפט העליון בישראל טרם פירש את צמד המילים "נסיבות מיוחדות", כך שאין הלכה ברורה בעניין. יחד עם זאת, בית הדין הגבוה לצדק באירופה (ECJ), קבע כי חוסר יציבות פוליטית, פגעי מזג אוויר, שביתות, פגם שנגרם במהלך ייצורו של המטוס אשר הביא להחלטה של יצרנית המטוס לקרקע את כל המטוסים עד לתיקון התקלה, או במקרה של פגם חיצוני שהוביל להשבתת המטוס (כגון: ציפור או ברק שפגע בכלי הטיס), יכול להיחשב ל"נסיבות מיוחדות" אשר יפטרו את חברת התעופה מלפצות נוסע.

מניסיונו הרב בתחום, חברות התעופה מנסות לחמוק מאחריות ולפטור עצמן מלפצות נוסעים בפיצוי כספי הקבוע ב"חוק טיבי", בטענה כי ביטול הטיסה אירע כתוצאה מתקלה טכנית אשר עולה לכדי "נסיבות מיוחדות" (הסטטיסטיקה מדברת על קבלת פיצוי בשיעור של 2% בלבד מסך כל התלונות שחברות התעופה מקבלות). כמובן שיש לבחון כל תקלה טכנית לגופה כלומר, עד כמה התקלה נדירה אולם, ככלל הדבר לא יכול להוות פטור גורף לחברת התעופה.

במידה ונגרם לכם עיכוב בטיסה במהלך ארבע שנים האחרונות, מלאו את הטופס בתחתית העמוד ונבדוק את זכאותכם לפיצוי כספי.

לקריאה אודות ביטול טיסה עקב תקלה טכנית