חוק ביטול טיסה – מה הדין כאשר הטיסה מתבטלת כתוצאה מתקלה טכנית?