חוק שירותי תעופה – האם אירועי "צוק איתן" יכולים לשמש טענת הגנה לחברת התעופה?