פיצוי על עיכוב בטיסה – מה קובע חוק שירותי תעופה ("חוק טיבי")?