תביעה שהוגשה נגד אייר אירופה – נוסעות שהתעלפו במהלך הטיסה