תביעה בעקבות חזרת המטוס לתל אביב בחלוף חמש שעות טיסה