פסק דין תקדימי שהושג על ידי משרדנו – טיסה שהמריאה וחזרה לנקודת המוצא תיחשב כ"טיסה שבוטלה"