עו"ד רוטבאום מתארח בתכנית "שאלה משפטית" ומסביר על "חוק שירותי תעופה"