כיצד כוס שוקו תמימה שהוגשה לילדה במטוס הפכה לאסון? גלובס מסקר תביעת נזיקין שהגשנו נגד אייר פרנס ע"ס 2.5 מילון ש"ח