חוק שירותי תעופה ("חוק טיבי") – האם הנוסע זכאי לפיצוי כספי כאשר הטיסה מתבטלת כתוצאה מתקלה טכנית?