האם טיסה שהמריאה מנתב"ג וחזרה כעבור 10 שעות לאותה נקודה מזכה בפיצוי?