בקשה לתובענה ייצוגית נגד אל על – משווקת כרטיסי טיסה כשאין לי די טייסים