תקלה טכנית אינה טענה הפוטרת מפיצוי כספי

בית המשפט השלום ברחובות פסק פיצוי בסך של 92 אלף ש"ח ל-36 נוסעים שיוצגו על ידי עו"ד רוטבאום