תביעה שהוגשה נגד חברת התעופה ENTER

חוק שירותי תעופה קובע כי במידה והטיסה התעכבה מעל שמונה שעות הנוסע זכאי לפיצוי כספי