ביטול טיסה על ידי חברת התעופה

חישוב מרחק טיסה בחינם

פיצוי על ביטול טיסה

נוסעים רבים המתכננים לטוס לחו"ל, נתקלים לעיתים קרובות בהודעה חד צדדית מחברת התעופה, המודיעה על שינוי במועד הטיסה, או על ביטול הטיסה.

כדי להבין מהו גובה הפיצוי שהנוסע זכאי, יש להבין תחילה מהי ההגדרה המשפטית ל"טיסה שבוטלה".

מהו "ביטול טיסה" לפי חוק טיבי? 

חוק טיבי מגדיר טיסה שבוטלה כ"טיסה שלא התקיימה" או "טיסה שהמריאה באיחור של 8 שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה". כלומר, במידה והטיסה שלכם התעכבה בשמונה שעות או יותר, קובע המחוקק כי היא נחשבת כטיסה שבוטלה.

האם אני זכאי לפיצוי על טיסות שבוטלו לפני מספר שנים?

התשובה היא כן. קיימת זכאות לפיצוי עד 4 שנים מיום הטיסה.

חוק טיבי מחלק את הודעת ביטול הטיסה ל- 3 קטגוריות:

העיקרון המנחה בחוק טיבי הוא שככל שמועד מתן הודעת ביטול הטיסה לנוסע על ידי חברות התעופה קרוב יותר למועד הטיסה המתוכננת, כך קיימות עליהן יותר מגבלות מבחינת החלופות שהן יכולות להציע לנוסע.

האם אני זכאי לפיצוי אם ביטול טיסה על ידי חברת התעופה ניתן מעל ל- 14 ימים לפני הטיסה?

במידה והנוסע קיבל את הודעת הביטול מעל 14 יום ממועד הטיסה המתוכננת, הוא זכאי להשבת התמורה ששולמה בגין הכרטיס בלא כל פיצוי כספי.

האם אני זכאי לפיצוי אם ביטול טיסה על ידי חברת התעופה היה בין 7 ימים ל- 14 ימים לפני הטיסה?

במידה והנוסע קיבל הודעת ביטול בין 14 – 7 ימים קודם הטיסה, יש להציע לו טיסה חלופית מוקדמת עד שעתיים לעומת שעת ההמראה המקורית, כאשר מועד הנחיתה בנמל היעד הוא עד ארבע שעות לאחר מועד הנחיתה המקורית. במידה כזה, חברת התעופה תהיה פטורה מלפצות את הנוסע.

האם אני זכאי לפיצוי אם ביטול טיסה על ידי חברת התעופה היה פחות מ- 7 ימים לפני הטיסה?

אם הנוסע קיבל את הודעת הביטול פחות מ- 7 ימים קודם לטיסה, על חברת התעופה להציע לנוסע טיסה חלופית ששעת ההמראה שלה הוקדמה לכל היותר בשעה אחת. בכל מקרה אחר חברת התעופה תצטרך לפצות את הנוסע.

מהו גובה הפיצוי הכספי במידה וחברת התעופה ביטלה לכם את הטיסה כמתואר פחות משבעה ימים והציעה לכם חלופה שאינה עומדת בהוראות החוק?

במידה והמרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד הוא עד 2,000 ק"מ סכום הפיצוי יהיה 1,290 ₪.

במידה והמרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד הוא עד 4,500 ק"מ גובה הפיצוי יהיה 2,080 ₪.

במידה והמרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד הוא מעל 4,500 ק"מ גובה הפיצוי יהיה 3,100 ₪.

האם חברת התעופה יכולה להפחית את גובה הפיצוי?

יודגש כי במידה והנוסע בחר בכרטיס טיסה חלופי, חברת התעופה תהיה רשאית להפחית את גובה הפיצוי הכספי שתואר לעיל ב- 50%, וזאת בתנאי שהטיסה החלופית עומדת בקריטריונים הבאים:

  1. אם מרחק הטיסה החלופית אינו עולה על 2,000 ק"מ והנוסע הגיע ליעד באיחור של עד 4 שעות מהתכנון המקורי.
  2. אם מרחק הטיסה מ- 2,000 ק"מ ועד 4,500 ק"מ והנוסע הגיע באמצעות הטיסה החלופית באיחור של עד 5 שעות מהתכנון המקורי.
  3. אם מרחק הטיסה עולה על 4,500 ק"מ והנוסע הגיע באמצעות הטיסה החלופית באיחור של עד 6 שעות מהתכנון המקורי.

האם זכאי לפיצוי על ביטול טיסה?

במידה והטיסה שלכם בוטלה באופן חד צדדי על ידי חברת התעופה, או חוויתם עיכוב בטיסה מעל שמונה שעות, ניתן לבדוק את זכאותכם לפיצוי כספי, ללא עלות ובמהירות, באמצעות מילוי הטופס שבתחתית העמוד, או ניתן ללחוץ כאן על מנת לשלוח הודעת וואטסאפ.

משרדנו הוא הוותיק והמנוסה ביותר בייצוג נוסעים וקבוצות נגד חברות תעופה ישראליות וזרות. לחצו כאן ותוכלו לראות חלק מהתביעות הרבות שהוגשו לבתי המשפט ופורסמו בכלי התקשרות.,

האם אני זכאי לפיצוי על ביטול טיסה בזמן הקורונה?

המחוקק תיקן את חוק טיבי על מנת לסייע לחברות התעופה ולכן טיסות שבוטלו בין התאריכים 1.3.20-6.7.21 לא יהיו זכאים לפיצוי גם אם עומדים בכל התנאים שהסברנו.


0/5


(0 Reviews)