ביטול טיסה לפי חוק טיבי

פיצוי על ביטול טיסה

כדי להבין מהו גובה הפיצוי שנוסע זכאי לקבל מחברת התעופה או מהמארגן עקב ביטול טיסה, יש להבין תחילה מהי ההגדרה המשפטית ל"טיסה שבוטלה". סעיף 1 לחוק שירותי תעופה מגדיר זאת כ"טיסה שלא התקיימה" או "טיסה שהמריאה באיחור של 8 שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה".

חוק ביטול טיסה מחלק את הודעת ביטול טיסה ל- 3 קטגוריות:

העיקרון המנחה בחוק הוא, שככל שמועד מתן הודעת הביטול לנוסע על ידי חברת התעופה או המארגן קרוב יותר למועד הטיסה המתוכננת, כך קיימות עליהם יותר מגבלות מבחינת החלופות שהם יכולים להציע לנוסע.

במידה והטיסה שלכם בוטלה באופן חד צדדי על ידי חברת התעופה, או חוויתם עיכוב בטיסה מעל שמונה שעות, ניתן לבדוק את זכאותכם לפיצוי כספי על פי חוק טיבי, ללא עלות ובמהירות, באמצעות מילוי הטופס שבתחתית העמוד, או ניתן ללחוץ כאן על מנת לשלוח הודעת וואטסאפ.

משרדנו הוא הוותיק והמנוסה ביותר בייצוג נוסעים וקבוצות נגד חברות תעופה ישראליות וזרות. לחצו כאן ותוכלו לראות חלק מהתביעות הרבות שהוגשו לבתי המשפט ופורסמו בכלי התקשרות.

ביטול טיסה מעל 14 ימים (להלן: קטגוריה א'):

במידה והנוסע קיבל את הודעת הביטול מעל 14 יום ממועד הטיסה המתוכננת, הוא זכאי להשבת התמורה ששולמה בגין הכרטיס בלא כל פיצוי נוסף.

ביטול הטיסה בין 7 ימים ל 14 ימים (להלן: קטגוריה ב'):

במידה והנוסע קיבל הודעת ביטול טיסה בין 14 – 7 ימים קודם הטיסה אך באותו מעמד, הוצעה לו טיסה חלופית מוקדמת עד שעתיים לעומת שעת ההמראה המקורית, ומועד הנחיתה בנמל היעד הוא עד ארבע שעות לאחר מועד הנחיתה המקורית. במקרה כזה חברת התעופה או המארגן יהיו פטורים מלפצות את הנוסע בפיצוי כספי. אולם, במידה ולא הוצעה לנוסע טיסה חלופית, או שהוצעה טיסה המוקדמת בשעתיים משעת הטיסה המקורית, הוא זכאי להשבת התמורה ולפיצוי כספי.

דוגמא:

איתן רכש כרטיס ששעת ההמראה המקורית הייתה קבועה לשעה 08:00. אחד עשר ימים קודם הטיסה מקבל איתן הודעה מסוכנות הנסיעות על ביטול הטיסה אולם, באותו מעמד הוצעה לו טיסה חלופית לאותו היעד ולאותו המועד רק ששעת ההמראה שלה 06:00 (דהיינו, הקדמה של שעתיים מהמועד המקורי). במידה ואיתן סירב לחלופה זו, הוא יהיה זכאי רק להחזר כספי עבור עלות הכרטיס, ללא כל פיצוי כספי נוסף.

אולם, אם לא הוצעה לאיתן טיסה חלופית כלל, או שהוצעה לו טיסה חלופית שממריאה ב- 05:00 (דהיינו, הקדמה של למעלה משעתיים) הוא יהא רשאי לסרב לטיסה החלופית, ולדרוש מלבד החזר עלות הכרטיס, פיצוי כספי.

ביטול טיסה בטווח נמוך משבוע ימים (להלן: קטגוריה ג'):

אם הנוסע קיבל את הודעת הביטול פחות מ- 7 ימים קודם לטיסה, על חברת התעופה או המארגן להציע לו טיסה חלופית ששעת ההמראה שלה הוקדמה לכל היותר בשעה אחת. בכל מקרה אחר יאלץ המארגן או חברת התעופה לשלם לנוסע פיצוי כספי.

ביטול טיסה פיצוי

מהו גובה הפיצוי הכספי כמתואר בקטגוריה ב' ו- ג'?

כאמור, הנוסע יכול לבחור שישיבו לו את כספו ובמקרים מסוימים לקבל בנוסף פיצוי כספי בגין הביטול שנעשה באופן חד צדדי וללא התראה מספקת מראש. נוסחת הפיצוי (המפורטת בתוספת הראשונה לחוק) נגזרת מהמרחק אשר נמצא בין נקודת המוצא לנקודת היעד כפי שיפורט להלן:

במידה והמרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד הוא עד 2,000 ק"מ סכום הפיצוי יהיה 1,300 ₪.

במידה והמרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד הוא עד 4,500 ק"מ גובה הפיצוי יהיה 2,080 ₪.

במידה והמרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד הוא מעל 4,500 ק"מ גובה הפיצוי יהיה 3,100 ₪.

יודגש כי במידה והנוסע בחר בכרטיס טיסה חלופי, חברת התעופה או המארגן יהיו רשאים להפחית את גובה הפיצוי הכספי שתואר לעיל ב- 50%, וזאת בתנאי שהטיסה החלופית עומדת בקריטריונים הבאים:

אם מרחק הטיסה החלופית אינו עולה על 2,000 ק"מ והנוסע הגיע ליעד באיחור של עד 4 שעות מהתכנון המקורי.

אם מרחק הטיסה מ- 2,000 ק"מ ועד 4,500 ק"מ והנוסע הגיע באמצעות הטיסה החלופית באיחור של עד 5 שעותמהתכנון המקורי.

אם מרחק הטיסה עולה על 4,500 ק"מ והנוסע הגיע באמצעות הטיסה החלופית באיחור של עד 6 שעות מהתכנון המקורי.

כל טיסה חלופית אחרת שהנוסע בחר בה בעקבות הביטול שאינה עומדת בקריטריונים אשר ציוונו לעיל, יהיה גובה הפיצוי בהתאם לתוספת הראשונה לחוק.

למעבר לקריאה אודות אובר בוקינג איחור בטיסה לחץ


0/5


(0 Reviews)