ביטול טיסה – כל מה שאתם צריכים לדעת כדי לקבל פיצוי

ביטול טיסה – חוק טיבי

חוק שירותי תעופה, הידוע גם כ"חוק טיבי" קובע את חובות חברות התעופה כלפי הנוסע במקרה של עיכוב בטיסה או ביטול טיסה. לפני שנצלול למידע שעוסק בסכום הפיצוי שנוסע זכאי לקבל מחברת התעופה או מהמארגן במקרה של ביטול טיסה, יש להבין תחילה מהי ההגדרה המשפטית ל"טיסה שבוטלה".

סעיף 1 לחוק טיבי איחור בטיסה, קובע כי טיסה שבוטלה היא אחת מבין שתי החלופות הבאות:

1. "טיסה שלא התקיימה";

2. "טיסה שהמריאה באיחור של 8 שעות לפחות מהמועד הנקוב בכרטיס הטיסה";

כלומר, במידה וטיסתכם המריאה באיחור של שמונה שעות ומעלה משעת ההמראה מקורית, היא נחשבת על פי חוק  כ"טיסה שבוטלה". במקרה זה, אתם זכאים לפיצוי כספי מחברת התעופה.

במידה והטיסה שלכם בוטלה באופן חד צדדי על ידי חברת התעופה, או חוויתם עיכוב בטיסה מעל שמונה שעות, ניתן לבדוק את זכאותכם לפיצוי כספי, ללא עלות ובמהירות, באמצעות מילוי הטופס שבתחתית העמוד, או ניתן ללחוץ כאן על מנת לשלוח הודעת וואטסאפ.

משרדנו הוא הוותיק והמנוסה ביותר בייצוג נוסעים וקבוצות נגד חברות תעופה ישראליות וזרות. לחצו כאן ותוכלו לראות חלק מהתביעות הרבות שהוגשו על ידנו לבתי המשפט ופורסמו בכלי התקשרות.

פיצוי בגין ביטול טיסה על ידי חברת התעופה על פי חוק טיבי ("חוק שירותי תעופה")

העיקרון המנחה בחוק טיבי איחור בטיסה הוא שככל שמועד מתן הודעת הביטול לנוסע על ידי חברת התעופה או המארגן, קרוב יותר למועד הטיסה המתוכננת, כך קיימות עליהם מגבלות מחמירות מבחינת החלופות שהם יכולים להציע לנוסע. כלומר, מעבר לחשיבות של מספר השעות של העיכוב בטיסה או ביטולה, יש משמעות גדולה גם למועד שבו חברת התעופה הודיעה לנוסע על ביטול הטיסה.

חוק טיבי חילק זאת לשלוש קטגוריות הממצות את אחריות חברת התעופה או המארגן במקרה של ביטול טיסה. נרחיב על כך להלן:

ביטול טיסה מעל 14 ימים לפני מועד הטיסה המתוכנן (להלן – קטגוריה מס' 1):

במידה והנוסע קיבל את ההודעה על ביטול הטיסה מעל 14 יום לפני מועד הטיסה המתוכננת, הוא זכאי להשבת התמורה ששולמה בגין הכרטיס בלא כל פיצוי נוסף. לדוגמה: רכשתי בחודש ינואר כרטיס טיסה לחודש ספטמבר. במידה וקיבלתי הודעה על ביטול הטיסה בחודש יולי (כחודשיים לפני הטיסה), על חברת התעופה להשיב את הכסף בגין הכרטיס או להציע טיסה חלופית, אך היא לא חייבת לפצות את הנוסע בגין ביטול הטיסה.

ביטול טיסה בין 14-7 ימים לפני הטיסה (להלן – קטגוריה מס' 2):

במידה והנוסע קיבל הודעה על ביטול טיסה בין 14 – 7 ימים קודם למועד הטיסה, אך הוצעה לו טיסה חלופית מוקדמת עד שעתיים לעומת שעת ההמראה המקורית, ומועד הנחיתה בנמל היעד הוא עד ארבע שעות לאחר מועד הנחיתה המקורית. במקרה זה, חברת התעופה או המארגן יהיו פטורים מלפצות את הנוסע בפיצוי כספי. אולם, במידה ולא הוצעה לנוסע טיסה חלופית, או שהוצעה טיסה המוקדמת בשעתיים משעת הטיסה המקורית, הוא זכאי להשבת התמורה וכן לפיצוי כספי על פי חוק.

דוגמא:

איתן רכש כרטיס ששעת ההמראה המקורית הייתה קבועה לשעה 08:00. אחד עשר ימים קודם הטיסה מקבל איתן הודעה מסוכנות הנסיעות על ביטול הטיסה. אולם, באותו מעמד הוצעה לו טיסה חלופית לאותו היעד ולאותו המועד רק ששעת ההמראה שלה 06:00 (דהיינו, הקדמה של שעתיים מהמועד המקורי). במידה ואיתן סירב לחלופה זו, הוא יהיה זכאי רק להחזר כספי עבור עלות הכרטיס, ללא כל פיצוי כספי נוסף.

אולם, אם לא הוצעה לאיתן טיסה חלופית כלל, או שהוצעה לו טיסה חלופית שממריאה ב- 05:00 (דהיינו, הקדמה של למעלה משעתיים) הוא יהא רשאי לסרב לטיסה החלופית, ולדרוש מלבד החזר עלות הכרטיס, פיצוי כספי.

ביטול טיסה בטווח הנמוך משבוע ימים (להלן – קטגוריה מס' 3):

אם הנוסע קיבל את הודעת הביטול פחות מ- 7 ימים קודם למועד טיסה, על חברת התעופה או המארגן להציע לו טיסה חלופית ששעת ההמראה שלה הוקדמה לכל היותר בשעה אחת. בכל מקרה אחר יאלץ המארגן או חברת התעופה לשלם לנוסע פיצוי כספי על פי חוק.

מהו גובה הפיצוי הכספי במקרה של ביטול טיסה בקטגוריות 2 ו- 3?

כאמור, הנוסע יכול לבחור שישיבו לו את כספו ובמקרים מסוימים לקבל בנוסף פיצוי כספי בגין ביטול טיסה שנעשה באופן חד צדדי וללא התראה מספקת מראש מצד חברת התעופה. נוסחת הפיצוי (המפורטת בתוספת הראשונה לחוק) נגזרת מהמרחק אשר נמצא בין נקודת המוצא לנקודת היעד של הטיסה שבוטלה, כפי שיפורט להלן:

במידה והמרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד הוא עד 2,000 ק"מ (לדוגמה: ישראל – יוון) סכום הפיצוי יהיה 1,290 ₪.

במידה והמרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד הוא עד 4,500 ק"מ (לדוגמה: ישראל – פולין) גובה הפיצוי יהיה 2,050 ₪.

במידה והמרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד הוא מעל 4,500 ק"מ (לדוגמה: ישראל – ארה"ב) גובה הפיצוי יהיה 3,050 ₪.

יודגש כי במידה והנוסע בחר בכרטיס טיסה חלופי, חברת התעופה או המארגן יהיו רשאים להפחית את גובה הפיצוי הכספי שתואר לעיל ב- 50%, וזאת בתנאי שהטיסה החלופית עומדת בקריטריונים הבאים:

אם מרחק הטיסה החלופית אינו עולה על 2,000 ק"מ והנוסע הגיע ליעד באיחור של עד 4 שעות מהתכנון המקורי.

אם מרחק הטיסה מ- 2,000 ק"מ ועד 4,500 ק"מ והנוסע הגיע באמצעות הטיסה החלופית באיחור של עד 5 שעות מהתכנון המקורי.

אם מרחק הטיסה עולה על 4,500 ק"מ והנוסע הגיע באמצעות הטיסה החלופית באיחור של עד 6 שעות מהתכנון המקורי.

כל טיסה חלופית אחרת שהנוסע בחר בה בעקבות ביטול הטיסה, שאינה עומדת בקריטריונים אשר צווינו לעיל, יהיה גובה הפיצוי בהתאם לתוספת הראשונה לחוק.

למעבר לקריאה אודות אובר בוקינג בטיסה


0/5


(0 Reviews)