פיצוי על ביטול טיסה

חוק עיכוב טיסות

במאמרים האחרונים, ביארנו מספר מקרים של מחלוקות משפטיות בין חברות התעופה השונות, לבין הצרכן הטוען להפרה. לרוב, מדובר בפרשנות המשפטית להגנות הפרוסות לאורכו של חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012 (להלן: "חוק ביטול טיסות"), ולשאלת הזכאות לפיצוי הנגזרת מכך, כאשר מתרחשת הפרה כדמות ביטולי טיסות, איחור בטיסה, עיכוב טיסות וכו'.

פיצוי על עיכוב בטיסה

בנדון, במסגרת ת"ק 52485-03-15 לוי ואח' נ' דלתא, אשר נדונה בבית המשפט לתביעות קטנות בתל-אביב-יפו, עלתה השאלה המשפטית בדבר שילוב בין שתי טענות הגנה הקיימות בסעיף 6(ה) לחוק ביטול טיסות – 6(ה)(1) ו-6(ה)(3), והקשה מכך להיעדר זכאות לפיצוי כספי, חרף ביטולי טיסות.

ראשית, נביא את לשון הסעיף:

6(ה)(1):

"הטיסה בוטלה בשל נסיבות מיוחדות שלא היו בשליטתו, וגם אם היה עושה כל אשר ביכולתו – לא היה יכול למנוע את ביטולה בשל אותן נסיבות;"

6(ה)(3):

"הטיסה בוטלה כדי להימנע מחילול שבת או חג."

עובדות המקרה – התובעים רכשו כרטיסי טיסה מניו-יורק לנתב"ג, אשר אמורה הייתה להמריא מנמל התעופה JFK בניו-יורק בתאריך 02.10.2014, שעה: 19:32, ולנחות בישראל בערב יום הכיפורים, בתאריך 03.10.2014, שעה: 13:10.

לצרכי הבהירות נסביר, כי בערב יום הכיפורים, בהוראות רשות שדות התעופה, נסגר המרחב האווירי במדינת ישראל החל מן השעה 14:00, ונותר סגור עד מספר שעות לאחר צאתו.

בנדון, עקב תנאי מזג אוויר קשים ששררו באותה העת ברחבי ארה"ב, הוסטו טיסות רבות משדות תעופה אחרים לשדה התעופה JFK (ממנו עתידים היו להמריא התובעים). כתוצאה מכך, נוצר עומס כבד בנמל התעופה, ונגרמו שיבושים מערכתיים בלוח הטיסות, לרבות עיכוב טיסות, וכמובן, ביטולי טיסות.

פיצוי בגין עיכוב בטיסה

שיבושים אלו לא חסו על טיסתם של התובעים, ולמרות שזו המתינה פרק זמן ניכר במסלול ההמראה עצמו, לא נתקבל משדה התעופה JFK אישור המראה, אלא באיחור של יותר משעתיים ביחס למועד המקורי. כתוצאה מכך, בחישוב זמן הטיסה, טיסתם של התובעים מניו-יורק אמורה הייתה לנחות בישראל בשעה 15:30, וכאמור לעיל, מדובר בפרק זמן בו המרחב האווירי של מדינת ישראל סגור.

בנסיבות אלו, וחרף העובדה שניתן אישור המראה על-ידי שדה התעופה המקומי JFK, נתקבלה הודעה על ביטול טיסה, והנוסעים הורדו מן המטוס.

בהמשך לכך, נאלצו התובעים להעביר את יום הכיפורים כולו בניו-יורק, ולהמתין לטיסה חלופית. חברת התעופה הציעה לתובעים טיסה שעתידה להמריא מארה"ב ביום הכיפורים עצמו, ולנחות בישראל לאחריו, אך התובעים סירבו לקבלה בטענה שאינם טסים ביום הכיפורים (טענה שלא הותקפה בדיון ובצדק). בסופו של יום, נאלצו התובעים לשהות בניו-יורק 3 ימים נוספים, ולבסוף עלו על טיסה חלופית שנחתה בישראל רק בתאריך 06.10.2014, שעת צהריים.

אין מחלוקת בין הצדדים כי טיסתם המקורית של התובעים מוגדרת כ'טיסה שבוטלה', כאמור בסעיף ההגדרות של חוק ביטול טיסות – ולמעשה, המחלוקת מתמקדת על השלכותיהן של הנסיבות שתוארו לשאלת הפיצוי.

התובעים, סבורים כי השתלשלות האירועים דנן מזכה אותם בפיצוי של 3,000 ש"ח, כאמור בתוספת הראשונה לחוק, שכן מרחק הטיסה כמצוין על-גבי כרטיסה הטיסה הנו גבוה מ-4,500 ק"מ:

תוספת ראשונה
(סעיף 3(א)(4))
פיצוי כספי
מרחק הטיסה (בק"מ) הסכום (בשקלים חדשים)
עד 2,000 1,250
עד 4,500 2,000
מעל 4,500 3,000

מנגד, סבורה חברת התעופה כי מדובר בתובענה מחוסרת עילה שבדין, שכן זכאותם של התובעים מתיירת לאור נסיבות האירוע, חרף העובדה כי מדובר בביטולי טיסות, וזאת לאור ההגנות החלות בחוק שירותי תעופה, ובסעיף 6(ה) בפרט, כברור ונהיר לכל עורך דין תעופה העוסק בתחום. כמוכן, טוענת חברת התעופה כי בנדון עומדות לה שתי טענות הגנה, אשר שילובן מוביל למסקנה המשפטית שהיא איננה חייבת בפיצוי התובעים כלל וכלל, כמתואר בפסק הדין:

"הנתבעת טוענת שאין לחייבה בתשלום פיצויים כלשהם מאחר וביטול הטיסה יסודו בגורמים שלא היו בשליטתה, והיא לא יכולה היתה לעשות דבר כדי למנוע את ביטולה. בנוסף, ביטול הטיסה נועד למנוע את חילול החג, וגם לפיכך אין חובת תשלום פיצויים."

כבוד השופטת יסכה רוטנברג, מכריעה בסוגיה באופן דו-שלבי, ומגיעה למסקנה חד-משמעית. ראשית, לענין החלתו של סעיף 6(ה)(1) – 'נסיבות מיוחדות', גורסת כבוד השופטת כלהלן:

"מהעובדות עולה שהטיסה בוטלה בשל תנאי מזג האוויר הקשים ששררו במספר נמלי תעופה בארצות הברית, ובגין כך הוסטו טיסות מנמלי תעופה אחרים לנמל התעופה JFK, ונגרם עומס ייתר בנמל JFK. נסיבות אלו שיסודן בתנאי מזג אוויר קשים, הן נסיבות מיוחדות שאינן בשליטת מפעיל הטיסה (וראה למשל ת"ק 32988-10-12 אילה שושנה גסקו נ' ארקיע קווי תעופה ישראליים בע"מ, וכן ת"ק 35457-04-14 אנה אופיר נ' קשרי תעופה בע"מ)."
(ההדגשה אינה במקור)

הנה כי כן, כפי שביארנו במאמרים קודמים, נוטה הפסיקה להשיב בחיוב על שאלת החלת תנאי מזג אוויר קשים כ'נסיבות מיוחדות'. כבוד השופטת מיישמת דעה זו על המקרה דנן, וקובעת כי בכל הקשור לעיכוב הטיסה בשל מזג האוויר והפניית הטיסות הרבות לשדה התעופה JFK, עומדת לחברת התעופה טענת הגנה שבדין, וזאת למרות שנקבע כי מדובר בביטולי טיסות.

מעניין לציין, כי מזג האוויר הסוער עצמו לא חל בסמוך לשדה התעופה JFK עצמו, אלא ברחבי ארה"ב, ואילו שדה התעופה JFK שימש, הלכה למעשה, 'כמקום מבטחים'. בד בבד, אין הדבר מונע מבית המשפט להחיל את נסיבות מזג האוויר הסוער, אף באופן נגזר, לעיכוב שחל בטיסתם של התובעים, כפי שמציינת נכונה כבוד השופטת כלהלן:

"התובעים טוענים כי לא תנאי מזג אוויר קשים גרמו לביטול הטיסה אלא עומס טיסות הוא שגרם, ועובדה היא שבעת המתנת המטוס ליד מסלול ההמראה, יצאו טיסות מהשדה. אינני מקבלת טענה זו. עומס הטיסות נגרם בשל תנאי מזג אוויר קשים, וההבחנה שעושים התובעים בין תנאי מזג אוויר קשים לבין עומס טיסות היא מלאכותית. מכל מקום, כך או כך, מדובר בנסיבות מיוחדות שאינן בשליטת מפעיל הטיסה, שגם לא יכול היה לעשות דבר כדי להביא לשינוין."

שנית, לענין החלתו של סעיף 6(ה)(3) – לאחר שפסחה כבוד השופטת מעל המשוכה העיקרית שגרמה למעשה לעיכוב הטיסה, ובעצם, גם למצב שבו היא איננה יכולה להמריא לאור יום הכיפורים וסגירת המרחב האווירי, החלתו של סעיף 6(ה)(3) כטענת הגנה נוספת, הנה פשוטה למדי.

אין מחלוקת בין הצדדים כי היעדר אישור הנחיתה בנתב"ג נבע ישירות מן העובדה שבמדינת ישראל חל יום הכיפורים במועד הנחיתה המתוכנן, ומדובר בטענת הגנה מפורשת, שאינה דורשת פרשנות, אלא בחינה עובדתית גרידא.

לסיכומם של דברים, תובענתם של התובעים הנה מחוסרת עילה, טענות ההגנה של חברת התעופה מתקבלות במלואן, והתביעה נדחית ללא חיוב בהוצאות משפט.


0/5


(0 Reviews)