פיצוי בגין ביטול בטיסה – מה קובע חוק שירותי תעופה בעניין?

פיצוי בגין ביטול בטיסה

סעיף 1 ל"חוק טיבי תעופה" מגדיר "טיסה שבוטלה" בשני מצבים חלופיים:

א. "טיסה שלא התקיימה"

ב. טיסה שהמריאה באיחור של שמונה שעות מהמועד שהיה נקוב על גבי כרטיס הטיסה.

סעיף 1 בא ומדגיש כי שינוי במספר הטיסה כשלעצמו אינו ייחשב כ"טיסה שבוטלה". ההיגיון הוא שאם (לדוגמא) הייתה אמורה להמריא טיסת LY001 מת"א לניו יורק בשעה 00:10 אך שעה לפני הטיסה הוחלף מספר הטיסה ל- LY002  (או בכל מספר אחר) והטיסה המריאה במועד, אין שום היגיון להעניק על כך פיצוי כספי לנוסע.

פיצוי איחור טיסה

במקרה והטיסה בוטלה הנוסע יהא זכאי לקבל את ההטבות הבאות:

1. "שירותי סיוע" אשר מוגדרים בסעיף 3(א)(1) כדלהלן:

א. אוכל ושתייה בהתאם לזמן ההמתנה (בדרך כלל חברת התעופה נוהגת להעניק שוברים לארוחה באחת המסעדות בטרמינל);

ב. אירוח בבית מלון וזאת במידה ונדרשת שהייה של לילה או במקרה ונדרשת שהייה ארוכה משתכנן הנוסע. לדוגמא: הטיסה אמורה להמריא בשעה 07:00 אך בפועל דחו אותה לאותו היום בשעה 19:00.

ג. חברת התעופה או המארגן יישאו בעלות ההסעה לבית המלון.

ד. שתי שיחות טלפון ושליחת פקס או לאפשר לנוסע לשלוח דואר אלקטרוני. מניסיוני, שירות זה מעולם לא ניתן.

2. השבת התמורה או כרטיס טיסה חלופי;

יש לציין, כי במידה והטיסה בוטלה כאמור לעיל, חברת התעופה או המארגן צריכים להשיב לנוסע תוך 21 ימים 100% מעלות הכרטיס במידה והנוסע ביקש זאת בעצמו (או על ידי סוכן הנסיעות שלו) ובהתאם לסייגים הבאים:

א. במידה והנוסע רכש כרטיס טיסה הכולל מספר מקטעים ("טיסת קונקשיין") אשר מופעלת על ידי אותה חברה, ומקטע מסוים התבטל (בהתאם להגדת החוק), במקרה כזה הנוסע יהיה זכאי לקבל את מלוא התמורה עבור הכרטיס גם אם המקטע אחר בוצע ללא כל עיכוב, וכל זאת בתנאי שהנוסע לא הגיע ליעדו הסופי.

לדוגמא: הנוסע רכש כרטיס טיסה המבוסס על שני מקטעים עם חברת התעופה BA – ת"א לונדון. לונדון וושינגטון. הטיסה מת"א ללונדון התבטלה (בהתאם להגדרת החוק). במקרה כזה הנוסע יהיה זכאי להחזר מלוא כרטיס הטיסה מ-BA על אף שהמקטע –לונדון וושינגטון התקיים.

ב. במידה והנוסע הגיע ללונדון (יעד הביניים) אולם הטיסה לוושינגטון התבטלה במצב כזה הנוסע יהיה זכאי  הנוסע לקבל מחברת התעופה בלא תמורה גם כרטיס טיסה חזרה לת"א וגם את עלות כרטיס הטיסה המקורי.

ג. במידה ונרכש כרטיס טיסה הלוך ושוב (לדוגמא: ת"א – לונדון – ת"א) והטיסה מת"א ללונדון התבטלה או התעכבה מעל שמונה שעות, הנוסע יהיה זכאי לקבל מחברת התעופה או מהמארגן את מלוא עלות כרטיס הטיסה. במידה והטיסה התבטלה או התעכבה למעלה משמונה שעות בטיסת חזור (לדוגמא: מלונדון לת"א) הנוסע יהיה זכאי לקבל מחברת התעופה או מהמארגן מחצית משווי עלות הכרטיס.

ד.  במידה ונרכשה "חבילת תיור" (לדוגמא: חבילת נופש הכוללת כרטיסי טיסה ואירוח בבית מלון) והטיסה בוטלה או התעכבה למעלה משמונה שעות, הנוסע יהיה לפיצוי כספי בהתאם למרחק בין נקודות המוצא לנקודת היעד, סוג הטיסה וסוג מחלקת השירות. זה המקום להדגיש, כי על מנת שהנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי הוא צריך להחזיק ברשותו כרטיס טיסה. אישור על הזמנה אינו עולה לכדי דרישת החוק.

    עד 2,000 ק"מ            עד 4,500 ק"מ    מעל 4,500 ק"מ

טיסת שכר או טיסה סדירה במחלקת תיירים       750 ₪   1,500 ₪           2,500 ₪

טיסה סדירה במחלקת עסקים     2,000 ₪            3,500 ₪            6,250 ₪

טיסה סדירה במחלקה ראשונה   4,000 ₪            7,000 ₪            12,500 ₪

פיצוי בגין איחור בטיסה

ה. הפיצוי ישולם לנוסע בתוך 45 ימים מהיום שבו פנה הנוסע לקבל את הפיצוי הכספי. יש לציין, כי החוק מחייב את סוכנות הנסיעות לסייע לנוסע בהתנהלות מול חברת התעופה או מול המארגן.

ו.  במידה והנוסע הסכים לקבל את כרטיס הטיסה החלופי, חברת התעופה או המארגן יהיו רשאים להפחית ב- 50% את סכום הפיצוי שנקבע בתוספת הראשונה במידה והנוסע נחת ביעד הסופי בהתאם לכללים הבאים:

במידה והפער בין שעת הנחיתה המקורית לשעת הנחיתה החלופית הוא:

ומרחק הטיסה אינו עולה על:

גובה הפיצוי שחברת התעופה תהא רשאית להפחית:

עד ארבע שעות

2,000 ק"מ

645 ₪ לכל נוסע

עד חמש שעות

מעל 2,000 ק"מ ועד 4,500 ק"מ

1,040 ₪ לכל נוסע

עד שש שעות

מעל 4,500 ק"מ

1,560 ₪ לכל נוסע


0/5


(0 Reviews)