חוק פיצוי נוסעים – פיצוי על איחור בטיסה – מה קובע חוק שירותי תעופה בעניין?

חוק פיצוי נוסעים – פיצוי על איחור בטיסה

מהו הפיצוי המגיע לנוסעים בגין איחור בטיסה או ביטולה שנעשה באופן חד צדדי וללא כל התראה מוקדמת על ידי חברת התעופה? רבים מאיתנו אשר נקלעו לסיטואציה בה טיסתם עוכבה או בוטלה על ידי חברת התעופה, נפגשו בתגובה אטומה ובדחיה של דרישתם לפיצוי כספי. אולם, מנסיוני, כאשר מתאגדים נוסעים כקבוצה הדבר מייצר "מנוף לחץ" על חברת התעופה ולרוב מביא אותה להתפשר עם הנוסעים. זאת, במיוחד לאור כניסתו לתוקף של "חוק טיבי" הידוע כ"חוק ביטול טיסות" עליו ארחיב בהמשך. על מנת להמחיש את הדברים ארצה לסקור בקצרה מקרה שהגיע לטיפולי.

ביום 7.2.2013 הייתה אמורה לצאת טיסה מרומא לת"א. כאשר הגיעו הנוסעים לשדה התעופה, ולאחר שעברו את ביקורת הדרכונים, המתינו האחרונים בשער העליה למטוס. בצר להם, מספר דקות לפני שלב ה"בורדינג" הודיעו נציגי חברת התעופה לנוסעים כי הטיסה מבוטלת בשל תקלה טכנית וכי תמריא רק ביום שלמחרת.

לאחר מספר שעות, בהן שררו הנוסעים בחוסר אונים, נפרקו כל המזוודות מבטן המטוס, והנוסעים הופנו לבית מלון המרוחק כ-100 ק"מ משדה התעופה. זאת, בהתאם להוראות "חוק עיכוב בטיסה". למחרת היום, שבו הנוסעים לשדה התעופה עם מטלטליהן, לאחר לילה מורט עצבים. בפועל , הטיסה המריאה לת"א ביום 8.2.2013 ולאחר כ-24 שעות ממועד הטיסה המקורי. כאשר פנו הנוסעים לחברת התעופה בדרישה לפיצוי כספי בהתאם ל"חוק טיבי" המסדיר את הפיצוי המגיע לנוסעים בגין איחור בטיסה או ביטולה, נדחו ע"י חברת התעופה בטענה כי הטיסה בוטלה כתוצאה מתקלה טכנית בלתי צפויה ולכן אין הם זכאים לכל פיצוי כספי.

הנוסעים לא אמרו נואש, ו-34 מהם התאגדו כקבוצה ופנו למשרדי, המתמחה בתחום התעופה. לאחר תביעה שהוגשה לבית המשפט נגד חברת התעופה, הסתיים ההליך בפשרה במסגרתה כל נוסע פוצה בסך של 1700 ₪.

חוק פיצוי טיסות

לכן, לאור התוצאות של מקרה זה וכן של מקרים אחרים בהם טיפלתי, ניתן לראות את כוחה של ההתאגדות המשותפת כמפעילת "מנוף לחץ" על חברת התעופה. כמו כן, כניסתו של "חוק ביטול טיסות" לתוקף ב- 16.8.2012 מגדיל את כוחם של הנוסעים ומהווה בסיס משפטי לדרישותיהם. כאמור, "חוק טיבי" או כפי שרבים קוראים לו "חוק פיצוי טיסות" מסדיר את חובותיהם של חברות התעופה מול הנוסעים, במקרה בו התקיים ביטול טיסה או עיכוב טיסה ע"י החברה. על קצה המזלג, לפי "חוק טיבי" טיסה שעוכבה למעלה משמונה שעות דינה כטיסה מבוטלת. רבים שפונים לחברות התעופה ודורשים פיצוי עקב ביטול או עיכוב בטיסה נתקלים בטענה כי הטיסה בוטלה בשל "תקלה טכנית" ובכך פוטרת עצמה חברת התעופה מאחריות. אולם, על פי האמנות הבינלאומיות, אין הדבר פוטר באופן אוטומטי את חברת התעופה מאחריות.

לסיכום, המודעות לזכויות הנוסע ולחובות חברת התעופה כלפיו הולכים ומתחזקים עם הזמן. גיבוש נוסעים כקבוצה יוצר כוח חזק מול חברת התעופה המביא בסופו של דבר לתוצאות ולפיצוי המגיע לנוסע.


0/5


(0 Reviews)