עיכוב טיסה – חוק פיצוי נוסעים – איחור בטיסה פיצוי

חוק פיצוי נוסעים – איחור בטיסה פיצוי

האם קרה לך בעבר כי הגעת לשדה התעופה, ביצעת "צ'ק אין", טיילת בדיוטי פרי, ומספר דקות לפני מועד ההמראה, חברת התעופה הודיעה לך כי ישנו עיכוב של מספר שעות בטיסה או חלילה הטיסה מבוטלת?

באוגוסט 2012 נכנס לתוקף בישראל חוק פיצוי לנוסעים אשר זכה אף לכינוי חוק טיבי (על שם יוזם החוק ח"כ אחמד טיבי). המטרה, כפי שתיאר אותה ח"כ טיבי בהצעת החוק היא להגן על זכויותיהם של נוסעים שניזוקו, ולהסדיר בחוק את הפיצוי המגיע לנוסעים במקרה של עיכוב או ביטול טיסה באופן חד צדדי.

זה המקום להסביר, כי חוק פיצוי טיסות, חייב את חברות התעופה לבצע שינוי רוחבי בתפיסתן כלפי הנוסע. ממקום בו הנזקים הממוניים (הפסד יום עבדה וכד') ועוגמת הנפש, שנגרמו לנוסעים הושתו על האחרונים, לאחר כניסת "חוק עיכוב בטיסה" חברות התעופה מחויבות להעניק שירותי סיוע ואף פיצוי כספי ללא כל צורך בהוכחת נזק.

אולם, לצערם של הנוסעים, החוק לחוד והמציאות לחוד. מספר חודשים לאחר חקיקת חוק ביטול טיסות, מרבית חברות התעופה התעלמו מדרישת הנוסעים לפיצוי כספי בטענה כי העיכוב בטיסה נגרם כתוצאה "מתקלה טכנית" ולכן הן פטורות מלפצות את הנוסע בפיצוי כספי כלשהוא.

לעניות דעתי, ככל שיוגשו יותר תביעות לפיצוי בגין איחור בטיסה כך תשתנה המגמה. חברות התעופה יירתעו וישלמו את הפיצוי המגיע לנוסעים וזאת ללא כל צורך בהגעה לערכאות המשפטיות.

מה קובע "חוק ביטול טיסות"?

בפשטות, החוק קובע כי במידה והטיסה בוטלה (עיכוב מעל שמונה שעות) על חברת התעופה לפצות את הנוסע בפיצוי כספי כשהנוסחה לחישוב הפיצוי היא המרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד.

החוק אף מרחיק לכת ומשית על חברות התעופה פיצוי עונשי או "פיצויים לדוגמה" כהגדרתם בחוק, במקרה ובו חברת התעופה לא העניקה לנוסע הטבות ופיצוי כספי על פי חוק, תוך שהיא גוררת אותו לבית המשפט על מנת לקבל את המגיע לו. עקרון זה בא לידי ביטוי בסעיף 11 לחוק אשר קובע כי הנוסע יהיה זכאי לפיצוי כספי עד 10,000 ₪ אם חברות התעופה התעלמה ביודעין מזכויותיו ולא העניקה לו את הטבות הקבועות בחוק (כפי שיפורט להלן) להן היה זכאי מלכתחילה.

יצוין, כי החוק מחייב את חברות התעופה להעניק לנוסעים מזון, שתייה ושירותי תקשורת (טלפון, פקס, אינטרנט) במקרה והעיכוב הוא של שעתיים ומעלה ממועד ההמראה. במידה והעיכוב הוא למעלה מחמש שעות, הנוסע יהיה זכאי להשבה עלות כרטיס הטיסה או לחילופין, על חברת התעופה למצוא לו טיסה חלופית. יודגש, כי אם הנוסע בחר בטיסה חלופית אך היא תבוצע ביום שלמחרת, על חברת התעופה לדאוג לנוסע לסידור לינה והסעה לבית המלון.

חשוב לציין, כי חוק ביטול טיסות חל על נוסעים מכל העולם ואף על חברות תעופה זרות אשר טסות לישראל או מחוצה לה.


0/5


(0 Reviews)