תשלום שכר טרחה לעורך דין ברכישת דירה מקבלן

הוצאה ידועה אך כואבת, אותה נדרש להוציא כל רוכש דירת קבלן במהלך השנים האחרונות, הייתה תשלום שכר טרחה לעוה"ד של הקבלן. תשלום זה, אותו נדרש הקונה לשלם מעבר לתמורה עבור הדירה, נגזר בדרך כלל ממחיר הדירה, כאשר ממוצע התשלום נקבע לכ- 1.5% ממחיר הדירה המלא, בצירוף מע"מ.

נוכח התרעומת הרבה אשר ליוותה את התשלום הנ"ל, נעשו ניסיונות לאורך השנים האחרונות להפחית ולעיתים אף לבטל את חובת תשלום שכר טרחת עוה"ד של הקבלן, וזאת באמצעות קידום חקיקה בנושא, ואולם עד כה לא אושרה חקיקה מתאימה.

בימים האחרונים פרסמה לשכת עוה"ד את עמדתה, שאף הוצגה בועדת הכלכלה של הכנסת, לפיה תתמוך הלשכה בתיקון כלל 5(ב) לכללי לשכת עורכי הדין (ייצוג בעיסקאות בדירות), אשר אפשר גביית שכר הטרחה לטובת עוה"ד של הקבלן, באופן בו עיקר שכר טרחתו של עוה"ד של הקבלן ישולם על ידי הקבלן עצמו.

יצוין, כי ייתכן ורוכש הדירה כן יידרש לשלם עבור הטיפול המשפטי הכרוך בביצוע פעולות רישום הזכויות, ואולם היקף התשלום יהיה קבוע ונמוך מהתשלום הנהוג היום.

משרדנו ידעכן בעניין זה לאחר תיקון החקיקה הרשמי.

הערה חשובה: בשל גביית שכר הטרחה על ידי עורכי הדין, הטילו בתי המשפט על עורכי הדין של הקבלן אחריות מוגברת אף כלפי רוכשי הדירות, ולא פעם אף חייבו עורכי דין לשלם פיצוי לרוכשי דירות, אשר נפגעו, לכאורה, מטיפול לא ראוי של עורך הדין של הקבלן. בהחלט ייתכן ובעקבות תיקון החקיקה ואיסור גביית שכר טרחה מאת רוכשי הדירות, יצומצם היקף האחריות אשר יוטל על עורכי הדין של הקבלן כלפי רוכש הדירה.

בהתאם לאמור, בטרם רכישת הדירה, מומלץ עד מאוד להיוועץ באנשי המקצוע הרלוונטיים לרבות בעו"ד מטעם רוכש הדירה, ולא להתבסס על פעולותיו של עוה"ד של הקבלן.


0/5


(0 Reviews)