תמ"א 38

אחד מהענפים הבולטים היום בשוק הנדל"ן הינו ענף ההתחדשות העירונית בכלל ופרויקט מסוג תמ"א 38 בפרט.

היתרונות הקיימים בפרויקט מסוג תמ"א 38 ברורים, וככל והם נעשים על ידי אנשי המקצוע הנכונים הרי שבאופן כללי אמורה העסקה להיות טובה לכולם – הן לדיירים והן ליזם.

במסגרת התיקון השלישי לתמ"א 38, תוקנו ונוספו מספר רב תיקונים והוספות לתכנית, אשר יש בכדי להשפיע על כדאיות הקמתו של הפרויקט. אחד מהתיקונים עניינו בבתים קטנים.

נסביר ביתר פירוט. במסגרת סעיף 12 של הוראות התכנית לפני תיקון מספר 3, נקבע כי בבתים הנמוכים משתי קומות או שהשטח הבנוי בהם נמוך מ- 400 מ', לא תתאפשרנה תוספות הבניה הקבועות בסעיף 11 לתכנית. והנה במסגרת תיקון 3, תוקן הסעיף, ולפי נוסחו החדש המבחן אינו מה בנוי כיום בפועל אלא מה קובעת התכנית שחלה על המקרקעין. כך, ככל ובמסגרת תכנית מאושרת החלה על המקרקעין ניתן להקים במקרקעין בניין גבוה משתי קומות או גדול מ- 400 מ', יהיו המקרקעין זכאים לתוספות הבניה הקבועות בתמ"א בסעיף 11, אף אם מה שבנוי במקרקעין בפועל הינו בהיקף קטן יותר מהמותר לפי התכנית.

יצוין, כי התכנית אשר צריכה להיות מאושרת במקרקעין הינה תכנית מתארית ואינה חייבת להיות מפורטת, ובלבד וניתן מכוחה להוציא היתרי בניה (בהתאם לקריטריונים קבועים בסעיף 145 לחוק התכנון והבניה).

הנה כי כן ניתנה אפשרות להקים פרויקט תמ"א גם בבניינים קטנים אך חשוב לזכור כי הקמתו של הפרויקט הינה דבר מורכב וכפוף לקבלת כל האישורים הנדרשים מאת הרשות המקומית וע"י עורך דין תמ"א 38 , ומומלץ להיוועץ עם כל בעלי המקצוע הרלוונטיים לשם מיזעור הסיכונים והעלויות.


0/5


(0 Reviews)