פיצוי כספי בגין טיסה שבוטלה

פיצוי כספי בגין טיסה שבוטלה

ביום 26.09.06, הגיעה רונית לשדה התעופה JFK בניו יורק, ע"מ לעלות לטיסה לארץ שיועדה לצאת בשעה 11:00. כאשר הגיעה לטרמינל נודע לה כי הטיסה נדחתה. לאחר שניסתה ללא הצלחה להשיג מידע נוסף מנציגי חברת התעופה, יצרה קשר עם סוכנות הנסיעות בארץ, ממנה קנתה את כרטיס הטיסה. לתדהמתה, אמרה הסוכנת לרונית כי הטיסה נדחתה ב-16 שעות וכי היה ידוע לה על הדחיה, אך היא שכחה להודיע לה. על כך רונית הגישה תביעה לבית המשפט.

סוכנות הנסיעות טענה להגנתה כי היא רק המתווכת בין חברת התעופה ללקוח, ולכן יש למחוק אותה מכתב התביעה היות והיא לא הכתובת הנכונה לתביעתה של רונית. כמו כן, טענה סוכנות הנסיעות טענה כי לא ידעה על דחית הטיסה, אך בכל מקרה, האחריות להודיע על דחיה בטיסת החזור אינו חל עליה אלא על חברת התעופה. בנוסף לכך טענה סוכנות הנסיעות כי לתובעת אשם תורם, בכך שלא אישררה את טיסתה 72 שעות לפני מועדה. כמו כן, לא היו לא הוכחות לנזק שנגרם לה, מלבד עוגמת הנפש.

חברת התעופה טענה כי הודיעה לסוכנות כעשרה ימים לפני מועד הטיסה על הדחיה, אך סוכנות הנסיעות כשלה בכך שלא הודיעה לתובעת. לטענתם, הם ניסו להודיע לתובעת על כך, אך לא הצליחו להשיג אותה. חברת התעופה אחראית לפצות את הנוסע עבור כל נזק או תקלה שאירעו במהלך התובלה האוירית, בהתאם לאמנת ורשה. אולם, לטענת החברה, אין היא אחראית במקרה בו הנזק נגרם באופן ישיר מהחוזה שנכרת בין הנוסע לסוכנות הנסיעות. כמו כן, במידה והחברה עשתה כל שביכולתה ע"מ למנוע את הנזק (הודיעה לסוכנות הנסיעות וניסתה לידע את התובעת), אמנת ורשה פוטרת אותה מאחריות על הנזק שנגרם.

מהו הפיצוי בשל טיסה שבוטלה?

לטענת השופטת, חברת התעופה אכן פעלה כראוי ופטורה מאחריות. סוכנות הנסיעות התרשלה בכך שלא ידעה את התובעת על האיחור. בנוגע לאשם התורם של התובעת, אמרה השופטת כי על סוכנת הנסיעות היה להבחין שלא מדובר באישה המורגלת בטיסות ולכן היה עליה להדגיש בפניה את ענין אישרור הטיסה. לכן, מדובר באשם תורם חלקי בלבד מצד התובעת. מאחר והתובעת לא הביאה כל ראיה לנזק ממוני שגרם לה, קבעה השופטת כי סוכנות הנסיעות תפצה אותה בגין עוגמת הנפש בלבד, בסכום של 1000 ₪ בנוסף להוצאות המשפט בסך 250 ₪.


0/5


(0 Reviews)