מה הפיצוי על טיסה שהתעכבה?

מה הפיצוי על טיסה שהתעכבה?

ביום 21.8.12, רכשו התובעים מחברת התיירות (באמצעות סוכנות הנסיעות) 4 חבילות נופש אשר כללו בין היתר טיסות, העברות ושהייה בבית המלון שברודוס, בסך כולל של 369$ לנוסע. בהתאם לכרטיס הטיסה שהונפק על ידי חברת התעופה הוסכם כי הטיסה תתבצע כדלקמן: ת"א – רודוס ביום 25.9.12. רודוס – ת"א ביום 29.9.12. יצוין, כי טיסת ההלוך התבצעה ללא תקלות ולשביעות רצונם של התובעים, וכך גם החופשה והשהייה במלון.

ביום 29.9.12, התייצבו התובעים בדלפקי "הצ'ק אין" בשדה התעופה (בשעה 05:30 לערך) לצורך ביצוע טיסת החזור.

לאחר שהונפקו להם שוברי העלייה למטוס (Boarding Pass) ולאחר שעברו את ביקורת הגבולות המתינו התובעים בטרמינל, לשלב העלייה למטוס, שהיה אמור להתחיל בשעה 08:00.

חוק פיצוי טיסות

אולם, בצר להם בשעה 09:00 (לערך) הודיעו נציגי חברת התעופה לתובעים ולשאר הנוסעים, כי טיסה זו מתעכבת במספר שעות. כאשר ביקשו התובעים הסבר לפשר סיבת העיכוב ומועד חדש לטיסה, הם לא זכו לכל מענה הולם או ליחס ראוי. בפועל הטיסה המריאה מרודוס לת"א באותו היום בשעה 18:30 ובחלוף תשע וחצי שעות מהמועד שהיה נקוב על גבי כרטיס הטיסה (ולאחר 13 שעות בו המתינו התובעים בשדה התעופה לטיסה המיוחלת). התובעים פנו לחברת התיירות ובו דרשו פיצוי כספי בסך 1,250 ₪ לנוסע וזאת בהתאם לפיצוי הקבוע בתוספת הראשונה לחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), תשע"ב – 2012 אשר נכנס לתוקף ביום 16.8.12. אולם, תשובתה של חברת התיירות הייתה כי הם נמצאו זכאים לפיצוי כספי בסך של 150 ש"ח לנוסע בלבד, וזאת משום שהאיחור נגרם כתוצאה מתקלה טכנית שאירעה במטוסה של חברת התעופה.

2 טענות מרכזיות בהתאם לחוק שירותי התעופה

חוק ביטול טיסות

התובעים טוענים שתי טענות מרכזיות. האחת, בהתאם לחוק שירותי תעופה כי מי שאמור לפצות אותם בגין האיחור הם חברת התעופה או חברת התיירות ("המארגן"). טענה שנייה שטוענים התובעים כי אם אכן אירעה תקלה טכנית במטוס, על חברת התעופה להוכיח זאת באמצעות עדות של איש מקצוע בכיר שיסביר מדוע אירעה התקלה? האם המטוס תוחזק בהתאם להוראות היצרן? ואם הוא אכן תוחזק בהתאם להוראות היצרן מדוע למרות זאת התרחשה התקלה.

פסק הדין אמור להינתן בימים הקרובים.

קרא עוד על עיכוב טיסה ופיצוי הולם


0/5


(0 Reviews)