האם נוסע זכאי לפיצוי כספי בגין איחור בטיסה שנבעה מתקלה טכנית

זכאות  לפיצוי כספי בגין איחור בטיסה שנבעה מתקלה טכנית

חלקם הגדול של העיכובים או הביטולים בהמראות, נובע כתוצאה מתקלה טכנית שמתגלה במטוס, כשהנוסעים ישובים כבר במקומותיהם. ברור לכל אדם סביר שהבטיחות היא מעל לכל, ואין אנו מעוניינים שהטיסה תצא במועדה כשהמטוס אינו כשיר לטיסה.

אך יחד עם זאת, חברות התעופה נוהגות כבדרך קבע לאחז ולהסתתר מאחורי טענת הגנה זו, כשהמטרה היא לפטור עצמן מלפצות נוסעים שניזוקו.

סעיף 19 לאמנת מונטריאול אשר מסדיר את חובותיה של חברת תעופה וזכויותיו של הנוסע קובע כי:

"המוביל אחראי לנזק שנגרם מחמת איחור בתובלה אווירית של נוסעים כבודה או מטען. אך על פי כן, המוביל לא יהיה אחראי לנזק שנגרם מחמת איחור אם יוכיח שהוא ועובדיו ושליחיו נקטו בכל האמצעים שהיו עשויים להידרש באופן סביר כדי למנוע את הנזק או שנקיטה באמצעים כאמור הייתה בלתי אפשרית מבחינתו או מבחינתם."

חוק פיצוי נוסעים

על פניו נראה כי "תקלה טכנית" הוא אחד מהאירועים שלא היה בשליטתה של חברת התעופה ולכן במקרה שכזה היא תהיה פטורה מלשפות נוסע שניזוק. אולם, על אף ההיגיון שבדבר צריך לבחון סוגיה זו בשני ההיבטים הבאים:

סוגיה א': כיצד התייחסה חברת התעופה לנוסעיה מהרגע שנודע על התקלה?

במספר פסקי דין נקבע כי על חברת התעופה היה להיערך ולנקוט באמצעים, תוך זמן סביר מעת התרחשות התקלה וזאת על מנת להקל על סבלם של הנוסעים והקלת אי הנוחות הנגרמת להם כתוצאה מההמתנה לתיקון התקלה. זאת כמובן תוך דאגה לצרכיהם הבסיסיים, לרבות, מקום אכסון ראוי ומזון.

בפסק הדין נקבע כי חברת התעופה פעלה באופן בלתי סביר, כאשר רק בחלוף 19 שעות מצאה להעביר את הנוסעים, לבית המלון. לפיכך, חברת התעופה לא עמדה בנטל המוטל עליה להוכיח כי היא "נקטה בכל האמצעים" הדרושים למניעת נזקם של התובעים או לחילופין להוכיח כי לא הייתה בידיה האפשרות לנקוט בהם. לכן, נקבע כי חברת התעופה תצטרך לפצות את התובעים על נזקיהם.

סוגיה ב': מה הייתה סוג התקלה והאם חברת התעופה הייתה יכולה למנוע אותה?

על מנת שלחברת התעופה יעמוד הפטור האמור לפי סעיף 19 לאמנה, מוטל עליה להוכיח מספר עובדות באמצעות תצהיר של איש מקצוע בכיר שיתייחס בין היתר לנקודות הבאות:

א. מה הייתה סוג התקלה הטכנית שנוצרה במטוס?

ב. האם היה ניתן לאתר ולתקן אותה מבעוד מועד?

ג. מהי דרך תחזוקת המטוס?

ד. האם התחזוקה של המטוס עומדת ברף המקצועי שנקבע על ידי יצרן המטוס?

ה. במידה ואכן המטוס מתוחזק כראוי מדוע, חרף זאת ארעה התקלה במועד הנדון?

במידה וחברת התעופה לא תעמוד ברף זה, ההגנה הקבועה לה בסעיף 19 לאמנה לא תעמוד לזכותה והיא תהיה חייבת לפצות את הנוסע בגין נזקיו.


0/5


(0 Reviews)