חוק ביטול טיסות

חוק ביטול טיסות

טיסות שמתעכבות ומתבטלות הן דבר שכיח ונפוץ בעולם התעופה. סופרת בריטית בשם Jasenka Rapajic כתבה ספר בנושא בשם "Airline Disruptions" אשר סוקר את הנושא בצורה מקיפה ומעמיקה. על פי הנתונים שבידיה חברות התעופה האמריקניות מפסידות בכל שנה סכום אסטרונומי של 22$ מיליארד לעומת חברות התעופה האירופאיות אשר מפסידות סכום של 10$ מיליארד בשנה בשל העיכובים. כאשר שוחחתי איתה וניסיתי לברר מיהן חברות התעופה המובילות בנושא האיחורים ו/או העיכובים, תשובתה הייתה שהחברות (על אף שהן חברות ציבורית ויש עליהן חובת גילוי) דואגות להסתיר מידע זה מעיני הציבור.

הטיסה מתעכבת\עוכבה ? מהן הזכויות לפיצוי כספי?

יצוין, כי הסיבות הנפוצות לביטול טיסות הם תנאי מזג אוויר קשים ולעיתים אף תקלות טכניות שגורמות לעיכובים שונים. במקרים אלה חברות התעופה מוגנות באופן תיאורטי מבחינה משפטית. כלומר, על מנת שחברת התעופה לא תצטרך לפצות את הנוסע היא תצטרך להוכיח כי מדובר בתקלה טכנית. המשמעות האופרטיבית היא, שחברת התעופה תצטרך להביא עדים ומסמכים לבית המשפט, על מנת שטענת ההגנה שלה תחזיק.

לעיתים, חברות תעופה סדירות מבטלות טיסות משיקולים מסחריים. לדוגמא: לחברת תעופה יש שתי טיסות קבועות מת"א לניו יורק כל יום. טיסה אחת יוצאת בשעה 7:00 בבוקר והטיסה השנייה יוצאת ב- 16:00 אחר הצהרים. במידה ולא נרשמו מספיק נוסעים לטיסה של 7:00 בבוקר ישנה סבירות גבוהה כי חברת התעופה תחליט לבטל את הטיסה זו, ולאחד אותה עם הטיסה של 16:00 אחר הצהרים (וכך להפך). בסינריו שכזה, הנוסע שהיה רשום לטיסה של 7:00 יהיה זכאי לדרוש פיצוי כספי מאת חברת התעופה בגין ביטול הטיסה שנעשה באופן החד צדדי.

מה גובה הפיצוי שניתן לתבוע מאת חברת התעופה?

כיום הסכום המקסימאלי שניתן לתבוע עומד על 4,694 "זכויות משיכה מיוחדות" (SDR), סכום זה נכון ליום זה עומד על 28,198 ₪. על מנת, להגיע לסכום זה יש להוכיח נזקים שונים שנגרמו בעקבות ביטול הטיסה או בעקבות האיחור. לדוגמא: בעקבות האיחור הפסיד הנוסע טיסת המשך ולכן היה עליו להוציא סכום כספי נוסף על מנת להגיע ליעד הסופי.

מסלול אחר, שבו ניתן לתבוע את חברת התעופה הוא באמצעות "חוק פיצוי לנוסע" שנכנס לתוקף בחודש אוגוסט 2012. חוק זה קובע כי על חברת התעופה לפצות את הנוסע במקרה של ביטול טיסה ללא כל הוכחת נזק מצידו. נוסחת הפיצוי מחושבת ע"פ המרחק בין נקודת המוצא לנקודת היעד. אציין, כי הסכום המקסימאלי שניתן לתבוע מחברת התעופה ללא הוכחת נזק עומד על 3,000 ₪ לנוסע.


0/5


(0 Reviews)