עו"ד רוטבאום מתראיין לתכנית הבוקר

בית המשפט קבע כי טיסה שהמריאה וחזרה לנקודת המוצא תיחשב כטיסה שבוטלה לצורך חוק שירותי תעופה