איחור בטיסה פיצוי

חוק ביטול טיסות

תביעה שהוגשה נגד אל על בעקבות איחור של כ- 19 בהגעה לתל אביב.
אל על סירבה לפצות הנוסעים בהתאם לקבוע בחוק טיבי.