מה קובע החוק במקרה של ביטול טיסה בשל מצב ביטחוני?

האם טיסה שבוטלה בעקבות מבצע צבאי מזכה את הנוסע בפיצוי?