פציעה במהלך הטיסה

מטוסים הינם כלי התחבורה הבטוח ביותר מכל אמצעי התחבורה הקיימים. למעשה מבחינה סטטיסטית מטוס הוא כלי תחבורה  בטוח הרבה יותר מאונייה, רכבת, אוטובוס או מכונית. יחד עם זאת, תאונות בתוך המטוס אירעו בעבר וכנראה שעוד יקרו בעתיד. לדוגמה: נוסע שישב במושב הצמוד למעבר ונחבל כתוצאה ממזוודה אשר נפלה על ראשו מתא האחסון, נוסע שניזוק כתוצאה מכוס תה שנשפך עליו על ידי אחד מדיילי המטוס וכד'.

מהו גובה הפיצוי בגין פציעה במהלך הטיסה?

סעיף 17(1) לאמנת מונטריאול הינו ההוראה המסדירה את העילה לחיובו של המוביל האווירי (חברת התעופה) בגין נזק שנגרם לנוסע עקב תאונה במהלך תובלה אווירית, וזו היא לשון הסעיף:

"המוביל אחראי לנזק שנגרם במקרה של מוות או פציעה גופנית של הנוסע רק בתנאי שהתאונה שגרמה למוות או לפציעה אירעה בכלי הטיס או במהלך כל פעולת העלייה לתוכו או הירידה ממנו"

בש"א (מחוזי נצ') 1818/03 אל על נתיבי אויר לישראל בע"מ נ' נעם דוד, קבע בית המשפט כי על מנת שתחול אחריות קונקרטית, לפי סעיף 17 לאמנה, חייבים להתקיים שני התנאים הבאים:

1. מדובר באירוע בלתי צפוי, או בלתי רגיל, או התרחשות שהינם חיצוניים לנוסע.

2. האירוע התאונתי גרם לחבלה, פציעה או מוות.

במידה ושני התנאים המצטברים מתקיימים עוברים לשלב הוכחת הנזק כאשר גובה הפיצוי תחום במגבלות האמנה.

גובה הפיצוי בגין פציעה במהלך טיסה ע"פ סעיף 21

סעיף 21 קובע את גובה הפיצוי של המוביל האווירי במקרה של נזקי גוף שאירעה במהלך תובלה אווירית, וזו היא לשון הסעיף.

(1) "על נזקים שעילתם לפי ס"ק 1 לסעיף 17 בסכום שאינו עולה על 100,000 זכויות משיכה מיוחדות לכל נוסע לא יוכל המוביל לשלול את חבותו או להגביל אותה."

(2) המוביל לא יהיה חייב בגין נזקים שעילתם לפי ס"ק 1 לסעיף 17 במידה שהסכום עולה על 100,000 זכויות משיכה מיוחדות לכל נוסע אם המוביל מוכיח כי:

(א) הנזק האמור לא נגרם ע"י רשלנות או מעשה או מחדל אחרים שלא כדין של המוביל או עובדיו  או שליחיו או

(ב) הנזק האמור נובע אך ורק מרשלנות או ממעשה או מחדל אחרים שלא כדין של צד שלישי.

בהתאם להוראות סעיף 21(1) לאמנה, עולה כי עד סכום של 100,000 "זכויות משיכה מיוחדות" (כ- 603,260 ₪) רובצת על המוביל האווירי אחריות כמעט מוחלטת, למעט טענת ההגנה – אשם תורם וזאת בהתאם לסעיף 20 לאמנה.