עיכוב טיסה – המדריך המלא לחוק שירותי תעופה

חוק שירותי תעופה – שאלות נפוצות

חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב–2012, ובשמותיו המוכרים הנוספים: "חוק טיבי", "חוק פיצוי טיסות", "חוק ביטול טיסות" וכד', מעלה מספר שאלות נפוצות. על כמה מהן נבקש להשיב במאמר זה.

במידה והנכם מעוניינים לבדוק את זכאותכם לפיצוי כספי בחינם, ניתן למלא טופס מתאים בתחתית העמוד או לשלוח לנו הודעת וואטסאפ באמצעות לחיצה על כפתור זה.

מי זכאי לפיצוי על פי חוק שירותי תעופה?

סעיף 2(א) לחוק שירותי תעופה, "תנאים לזכאות להטבות", קובע כלהלן:

"נוסע שהונפק לו כרטיס טיסה לטיסה שמתקיימת לגביה עילה מזכה.."

מכאן אנו לומדים שני תנאים מצטברים:

  1. כדי שנוסע יהיה זכאי לפיצוי לפי החוק, עליו להחזיק בידו כרטיס טיסה שהונפק עבורו כדין.
  2. נדרש כי תתקיים כלפי הטיסה עצמה, "עילה מזכה" וזאת כפי שיוסבר ויפורט בהרחבה להלן. נקדים ונציין, כי נוסע זכאי להטבות בחוק החל ממקרים שבהם טיסתו התעכבה משך זמן של שעתיים ומעלה.

אילו לא התקיימו כלפי נוסע אחד משני התנאים המקדימים שדלעיל, הוא איננו זכאי לפיצוי לפי החוק.

מהן סוגי ההטבות המפורטות בחוק שירותי תעופה?

חוק שירותי תעופה מציע מדרגת הטבות, שמשתנה בהתאם לנסיבות המקרה, והכל בהתאם לזמן העיכוב בטיסה / איחור בטיסה, ובמקרים קיצוניים יותר, בשאלה האם מדובר בביטול טיסה – והכל לפי ההגדרות המופיעות בחוק.

סוג ההטבה הראשונה, מכונה "שירותי סיוע" – שירותים אלו, כשמם, תכלית שירותי הסיוע לדאוג לנוסע בזמן המתנתו לטיסתו שמעכבת. בפועל, שירותי הסיוע מוגשים באופן כמעט אוטומטי על-ידי חברות התעופה במקרים של עיכובים בזמן אמת, ומגולמים בשוברי ארוחה (לרוב סנדוויץ') ושתיה קלה.

בד בבד, חוק שירותי תעופה מנחה כי במקרים מסוימים (במיוחד במקרים של ביטול טיסות בשעות הלילה) שירותי הסיוע עשויים להיות רחבים הרבה יותר, ובנסיבות המתאימות, יהיו גופי התיירות חבים בפני הנוסע בשירותי אירוח בבית מלון, הסעות משדה התעופה ואליו, שירותי אינטרנט וטלפון וכד'.

ההטבה השניה במדרגה, מכונה "השבת תמורה" – חוק שירותי תעופה קובע כי במקרים מסוימים על גופי התיירות החבים בחוק להשיב לנוסע את מלוא (או חלק) מעלות הכרטיס אותה שילם.

"כרטיס טיסה חלופי" – חוק שירותי תעופה מבקש להעמיד את הנוסע קרוב ככל האפשר לתנאי הכרטיס שהונפק, ובנסיבות המתאימות, מורה לגופי התיירות לאפשר לנוסע הגעה סמוכה ככל האפשר, ובתנאי הכרטיס הדומים ביותר, להזמנתו המקורית.

"פיצוי כספי כאמור בתוספת הראשונה \ השנייה" – את משמעותן של שלושת התוספת לחוק שירותי תעופה, ביארנו במאמר נפרד.  נזכיר, כי תוספות אלו משמשות לחישוב סכומי הכסף המגיעים לצרכן במקרים של ביטול טיסות \ עיכוב טיסה \ איחור טיסה וכד', ומדובר בפונקציה של מרחק היעד המקורי המופיע בכרטיס הטיסה, וכן בתנאי הכרטיס.

מי חייב כלפי הנוסע על פי "חוק טיבי"?

חוק שירותי תעופה מגדיר שני גופים שחייבים בדין כלפי הנוסע: "מפעיל טיסה" ו-"מארגן". נזכיר, כי במצב המשפטי ששרר במדינת ישראל טרם חקיקה זו, התקיים יחוד עילה שבדין כלפי המוביל האוויר בלבד, ונוסע שביקש להיפרע בעבור נזקיו בגין איחור בתובלה אווירית, לא יכול היה להפנות טענותיו לגורמי התיירות השונים. המחוקק הישראלי שינה דרמטית מציאות זו, וכיום יכול הנוסע לתבוע את זכאותו אף ממארגן הטיסה, כהגדרתו בחוק, וזאת בשלל המקרים השונים המזכים בפיצוי, לרבות: ביטול טיסה, איחור טיסה וכד'.

חוק שירותי תעופה כיצד מגישים תובענה כנגד חברת תעופה זרה?

החוק במדינת ישראל מחייב כל חברת תעופה, שמקיימת טיסות מישראל או אליה, לעדכן כתובת מען להמצאת כתבי בית דין בישראל. יש לציין, כי כתובת זו משמשת כצינור להעברת מידע לחברת התעופה בלבד וזאת בהתאם להוראות סעיף 8ג(ב)(1) חוק הטיס, תשע"א-2011, ובכך תמה חובתה.

במילים פשוטות, לא ניתן לתבוע את משרד עו"ד או האדם שרשום ככתובת מען זו על נזקי ביטול טיסות ו\או איחור טיסה וכד'. חובתו של המען מוגבלת להעברת התובענה והמידע הרלוונטי לחברת התעופה הזרה, ולעדכן אותה במתרחש. משביצע זאת, מילא את חובתו בדין. יודגש, כי במקרים בהם חברת התעופה לא הגישה כתב הגנה, ניתן להסתמך על העברת המידע על-ידי המען המצוין בישראל, ולגשת להוצאה לפועל עם פסק-הדין שניתן כנגד חברת התעופה.

האם ניתן לדרוש פיצויים לדוגמה על פי חוק שירותי תעופה?

במאמר שהוקדש לנושא פיצויים לדוגמה, הסברנו את האפשרויות השונות שעומדות בפני הצרכן להגיש תובענה ללא הוכחת נזק בגובה של עד 10,280 ש"ח לנוסע. לרוב, מדובר במקרים של חוסר שיתוף פעולה מפורש על-ידי הגופים החבים לפי החוק ובאי-מילוי חובתם.

בית המשפט, בבואו לבחון השתת פיצויים מסוג אלו, יתחשב במספר גורמים, לרבות נסיבות האירוע, עוצמת ההפרה, מדיניות משפטית, שיקולי הרתעה וכד'.

מקרים שבהם, חרף ביטול הטיסה \ עיכוב טיסה \ איחור טיסה, לא יהיה זכאי הצרכן לפיצוי?

חוק שירותי תעופה מספר לגורמי התיירות השונים וחברות התעופה מספר הגנות, ולרוב מדובר במקרים שבהם מדובר בנסיבות בלתי צפויות לחלוטין, שלא ניתן היה לשלוט בהן, כגון: מזג אוויר, מצבי מלחמה, שביתות, מניעת חילול שבת\חג וכד'.

במקרים אלו, חרף הנזק שאינו במחלוקת, יהיה זכאי הצרכן, לכל היותר, לפיצוי מוגבל.

'שמירת דינים'?

סעיף 16 לחוק שירותי תעופה מאפשר לנוסע לתבוע נזקים נוספים מדברי חקיקה שונים רלוונטיים, לרבות חוק החוזים, חוק התובלה האווירית וכד'.

מטרת המחוקק בחקיקת חוק שירותי תעופה הייתה להיטיב עם הנוסע בצורה מידית אף ללא הוכחת נזק. יודגש, כי במידה ונגרמו לנוסע נזקים נוספים יש באפשרותו להגיש תביעה אף למעלה מהסכום הקבוע בחוק טיבי.


0/5


(0 Reviews)


0/5


(0 Reviews)