עיכוב בטיסה – חוק טיבי

תביעה קבוצתית על פי חוק טיבי