עיכוב בטיסה – חוק טיבי

תביעה קבוצתית לפי חוק טיבי