תביעה ייצוגית נגד אירופלוט

תביעה ייצוגית נגד אירופלוט שהוגשה על ידי עו"ד רוטבאום ועו"ד עדיני