גלובס סוקרים את פסק הדין בעניין סגל

טיסת אל על שהמריאה לניו יורק הוחזרה לתל אביב בעקבות תקלה טכנית. אל על סירבה לפצות ובשל כך הוגשה תביעה.