חוק שירותי תעופה

עו"ד אשר רוטבאום, מסביר על הוראות חוק שירותי תעופה