זכויות הנוסע במקרה של עיכוב בטיסה או ביטול טיסה

ביום 13.6.14, התייצבו נוסעי טיסת UA84 מניו יורק לת"א, כשלוש שעות לפני ההמראה. לאחר שעברו בידוק הביטחוני, שלחו את מזוודותיהם המתינו הנוסעים בסבלנות לשלב העלייה למטוס. אולם, מזג האוויר הסוער ששרר באותה העת באזור גרם לעיכובים רבים בלוח ההמראות ובכללם גם לטיסת UA84. לאחר כחמש שעות, נאמר לנוסעי הטיסה כי ניתן לעלות למטוס. הנוסעים, התשושים מההמתנה המרובה, עלו למטוס והמתינו ישובים בכיסאותיהם. לאחר המתנה של מספר שעות במטוס מבלי שהחל שלב ההמראה, החלו נוסעים רבים לאבד את סבלנותם וביקשו לקבל מידע מצוות האוויר ולהבין מדוע הטיסה מתעכבת. לשאלתם, הוסבר להם כי הפעם מדובר בתקלה טכנית שתיפתר תוך פרק זמן קצר. לצערם של הנוסעים, לאחר זמן מה נאמר להם כי הטיסה לא תוכל להמריא, ולמעשה היא מבוטלת. תשושים, כועסים וחסרי אונים נאלצו הנוסעים לרדת מהמטוס ולהמתין כיממה נוספת עד למועד הטיסה החלופית. רובם של הנוסעים לא ידעו מהן הזכויות המגיעות להם במידה וטיסתם התעכבה או בוטלה.

רק בשנים האחרונות הוסדרה בישראל חקיקה המסדירה את זכויות הנוסע והחובות של המוביל האווירי ב"חוק שירותי תעופה" הידוע גם כ"חוק טיבי". חוק זה למעשה קובע את חובות המוביל האווירי וזכויות הנוסע, במקרים בהם הטיסה התעכבה, בוטלה, הוקדמה וכן במקרה של תפוסת יתר. להלן, יוסברו בקצרה סעיפים מרכזים מחוק שירותי תעופה ("חוק טיבי").

מהן זכויות הנוסע במקרה של עיכוב בטיסה?

ראשית, על פי חוק שירותי תעופה, טיסה שהתעכבה מוגדרת כטיסה שמועד יציאתה הוא כשעתיים עד שמונה שעות מזמן ההמראה המקורי שנקבע בכרטיס הטיסה. כאשר הטיסה מתעכבת בפרק זמן העולה על שעתיים ממועד ההמראה המקורי, חברת התעופה מחויבת לספק לנוסעים "שירותי סיוע". כלומר, לדאוג למזון, שתיה ושירותי תקשורת. במידה והעיכוב עולה על חמש שעות ומצריך שהייה של לילה, על חברת התעופה לדאוג לנוסעים לשירותי לינה, כלומר, להסדיר לנוסעים בית מלון וכן להסעות אליו ובחזרה לשדה התעופה. כמו כן, במקרה כזה זכאי הנוסע לקבל את מלוא שווי כרטיס הטיסה חזרה, או לחלופין, לקבל כרטיס חלופי למועד אחר.

מהן זכויות הנוסע במקרה והטיסה בוטלה?

על פי חוק שירותי תעופה, טיסה שבוטלה מוגדרת כטיסה שמעולם לא התקיימה, או לחלופין טיסה שהתעכבה למעלה משמונה שעות מזמן ההמראה המקורי שנקבע בכרטיס הטיסה. במקרה זה, זכאים הנוסעים לכל הזכויות השמורות לנוסע שטיסתו התעכבה, כלומר, שירותי סיוע, כרטיס טיסה חלופי או החזר על כרטיס הטיסה, ובנוסף לכך ישנה זכאות לפיצוי כספי. פיצוי זה מחושב בהתאם למרחק בין נקודת המוצע לנקודת היעד. ניתן להדגים את הנוסחה על פי המקרה שהודגם לעיל, כך שהואיל ונקודת המוצא הייתה ניו יורק ונקודת היעד שלה ת"א, הרי שטווח הטיסה עולה על 4,500 ק"מ. לכן, כל נוסעי טיסת UA84 זכאים באופן תיאורטי לפיצוי כספי בסך 3,100 ש"ח לכל נוסע, ללא צורך בהוכחת נזק מצדם.

לצד זאת, חשוב לציין כי על פי "חוק טיבי", חברת התעופה פטורה מלפצות נוסע במידה והיא תצליח להוכיח כי הטיסה התעכבה או התבטלה כתוצאה "מנסיבות מיוחדות" שלא היו בשליטתה וגם אם הייתה עושה כל שביכולתה לא ניתן היה למנוע את ביטול הטיסה. יצוין, כי המחוקק לא הגדיר באופן מדויק את משמעות הביטוי "נסיבות מיוחדות" ואפשר לבית המשפט ליצוק תוכן ולפרש את החוק בהתאם לשיקול דעתו. במקרה אותו תיארנו לעיל, הטיסה עוכבה בשל תנאי מזג אויר בעיתיים ובהמשך בוטלה בשל תקלה טכנית. גם כאן, יש לבחון לעומק את המקרה בכדי לקבוע האם על חברת התעופה לפצות את הנוסעים בשל ביטול הטיסה. מניסיוני, בתי המשפט לא ממהרים לפטור את החברת התעופה מלהעניק פיצוי כספי לנוסעים כשזו טוענת כי הטיסה בוטלה כתוצאה "מתקלה טכנית".


0/5


(0 Reviews)


0/5


(0 Reviews)