Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

ביטוח נסיעות לחו"ל – מי דואג להערים עלינו קשיים?

טסים לחו"ל? רכשתם ביטוח? מרבית הישראלים מבטחים עצמם בביטוח נסיעות לחו"ל, שעלותו אינה גבוהה במיוחד, הכולל בין היתר, כיסוי לטיפולים רפואיים דחופים שעלולים להיזקק להם במפתיע, העשויים להגיע לסכומים גבוהים מאוד.

אך מה קורה כשאנו נזקקים לטיפול רפואי בחו"ל ופונים לחברת הביטוח? ההיגיון אומר כי אין לנו מה לדאוג, מבחינה כלכלית, הרי אנחנו מבוטחים. למרבה הפלא נראה כי לעיתים רבות למבטחות טענות מוזרות ויצירתיות, המפנות אצבע כלפי התנהלות המבוטח שמשמעותן אחת – דחיית תביעת המבוטח, בטענה כי האירוע אינו נכלל בגדר הפוליסה.

קראו עוד במדריך תביעות ביטוח

במרבית המקרים, מסרבות המבטחות לשלם תביעות בטענה כי המבוטח הסתיר מידע רפואי בעת רכישת הביטוח, שאילו היתה יודעת אודותיו לא היתה מסכימה לבטחו. ובמה דברים אמורים: כאשר מבוטח רוכש לעצמו ביטוח, על פי רוב הוא נדרש למלא שאלון בריאות. לעיתים קרובות פוליסות חו"ל נרכשות בטלפון ואז נשאל המבוטח שאלות ע"י נציג מכירות. לא אחת קורה, כי מבטחת מסרבת לשלם בטענה שהצהרת הבריאות לא כללה דיווח על מחלה או מום שממנו סבל המבוטח ולכן מסרבות לשלם גם כאשר סיבת האשפוז או הטיפול הרפואי שבוצע בחו"ל, כלל אינו קשור למחלה או מום שהמבוטח סבל מהם לפני.

כך למשל, בפרשת פלוני נ' חברת כלל ביטוח בע"מ, סירבה המבטחת לשלם החזר הוצאות רפואיות ואשפוז בבית חולים בניו יורק, בסך 97,000 $, בטענה שהאשפוז נדרש לצורך טיפול במחלה ממנה סבלה המבוטחת טרם צאתה לחו"ל, ולא דיווחה עליהם. טענת המבטחת נשענה על העובדה כי המצב הרפואי של המבוטחת (התקף אסטמה) טרם הנסיעה, פוטרת אותה מתשלום בגין הטיפול הרפואי שנזקקה לו המבוטחת בשל דלקת בדרכי הנשימה שהתפתחה במהלך הטיול. ביהמ"ש קבע כי התנהלותה של המבטחת אינה עולה בקנה אחד עם מדיניות ראויה ורצויה, ופסק לטובת המבוטחת וקבע כי המבטחת תישא גם בשכ"ט עו"ד בסך 45,000 ₪.

במקרה נוסף, פרשת חן נ' כלל חברה לביטוח בע"מ, סירבה המבטחת לפצות מבוטח שאושפז בגין קיצור הטיול, בטענה כי הארכת השהות של המבוטח נגרמה עקב אשפוזו, ולכן המבטחת אינה חייבת לשלם בגין מועדים שאינם נכללים בתקופת הפוליסה שערך המבוטח בצאתו מהארץ. ביהמ"ש קבע, כי על המבטחת לשלם למבוטח את ההוצאות שנגרמו לו בעקבות הארכת השהות בחו"ל עקב אשפוזו, וחייב את המבטחת לשלם למבוטח את הוצאותיו.

אך הגרוע מכל, ישנם מקרים, בהם רשלנותה של המבטחת והפרת חוזה מצדה, גרמו למוות של מבוטחים, ע"י אי מתן טיפול נאות בזמן אמת. הדבר מקבל משנה חשיבות, כאשר אנו נמצאים במדינה זרה, חסרי אונים ותלויים לחלוטין בשירותי המבטחת, להם התחייבה במסגרת פוליסת הביטוח, כגון שירותי חילוץ והצלה במקרה צרה.

כך למשל אירע בפרשת שלום נ' שילוח חברה לביטוח בע"מ. המנוח סבל ממחלת ריאות, שהייתה ידועה לחברת הביטוח. במהלך טיול אחרי צבא עם חבריו, חלה המנוח בדלקת ריאות. בשל העובדה שהמבטחת לא הייתה ערוכה בהתאם לאמות מידה סבירות לטיפול ופינוי של מבוטחיה בפרו, לא קיבל המנוח טיפול רפואי בזמן ועקב כך נפטר. בימ"ש השלום קבע, כי המנוח נפטר לאחר שחלה במחלה שאינה מכוסה בפוליסה ולפיכך דחה התביעה. בערעור שהגישה המשפחה לביהמ"ש המחוזי התהפכה ההחלטה ונקבע, כי המבטחת אכן הפרה את התחייבויותיה החוזיות הנקובות בפוליסה, ונהגה ברשלנות בטיפול במקרה בכך שלא סיפקה שירותי הצלה עליהם התחייבה בפוליסה, והורה למבטחת לשלם על הנזק. המבטחת ערערה לביהמ"ש העליון, שקבע אף הוא כי המבטחת התרשלה, הציגה מצג שווא והפרה את התחייבויותיה החוזיות ועל כן היא אחראית לפיצוי. הפרת התחייבותה של המבטחת באה לידי ביטוי בכך, שחילוצו של המנוח והבאתו לבית חולים לקבלת טיפול רפואי, נערך באמצעות אמבולנס שאינו מצויד כראוי, כשהוא מיטלטל, ללא רופא מומחה, בדרך לא דרך, לאחר 24 שעות ממועד הפניה לקבלת עזרה.

אדם מבטח את רכושו ו/או את חייו על מנת שיוכל לישון בשקט. ציפייתו הסבירה של כל מבוטח היא כי בעת צרה תעמוד המבטחת לצדו ולא כנגדו. לדאבוננו התנהלותן של חברות הביטוח השונות, לעיתים אינה עולה בקנה אחד עם ציפייה זו, ההמלצה שלנו היא לא לוותר ללא בדיקה של זכויותיכם והתוצאה היא במרבית המקרים לטובת המבוטח.

המאמר נכתב ע"י משרד עורכי הדין אלמוג שפירא