Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!
 • חוק ביטול טיסה

  במאמר זה נעסוק בנסיבות שהובילו את המחוקק לחקיקתו של חוק שירותי תעופה, ולנקודה מכרעת ביותר לטעמנו, אשר יתכן והחמיצה מעט את כוונותיו ביצירת חוק ביטולי טיסות חדש. טרם נתייחס לגופו של ענין, נתאר במעט את המצב המשפטי שהיה קיים במחוזותינו […]
  המשך קריאה ←

 • עיכוב טיסות – האם חוק שירותי תעופה מזכה בפיצוי כאשר מתגלה תקלה טכנית?

  במאמר זה נעסוק בתובענה שנדונה בבית המשפט לתביעות קטנות באשקלון, במסגרת ת"ק 33657-02-15 שמואל ואח' נ' אשת – ארגון שרותי תיירות בע"מ ואח'. בנדון, טיסתם של התובעים לקורפו, יוון, חוותה איחור בטיסה של כשעתיים, וכ-20 דקות לאחר שמריאה בפועל, בהיותם […]
  המשך קריאה ←

 • ביטולי טיסות

    במאמר זה נעסוק בפרשנות מרחיקת לכת של כבוד הרשם הבכיר אורן כרמלי, מבית המשפט לתביעות קטנות בפתח-תקווה, וזאת במסגרת פסק דינו בת"ק 33770-11-14 שורץ ואח' נ' אליטליה – קומפגניה איראה איטליאנה. שירותי סיוע מוגדרים בחוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע […]
  המשך קריאה ←

 • טיסה שבוטלה

  מאמר זה יעסוק בתובענה שהוגשה בבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים, במסגרת ת"ק 18166-11-14 ורניק נ' חברת אייר פראנס. בנדון, רכשו התובעים מחברת התעופה כרטיסי טיסה מת"א לטוקיו, הכוללים עצירת ביניים בפריז. לצערם של התובעים, טיסתם התובעים מנתב"ג לפריז המריאה באיחור […]
  המשך קריאה ←

 • חוק ביטול טיסות – מה הדין כאשר העיכוב בטיסה נובע משביתה?

  במאמר זה נעסוק בתביעה שהוגשה לבית המשפט לתביעות קטנות בירושלים, ת"ק 8053-10-12 פוקס נ' רשות שדות התעופה ואח'. לכאורה, מדובר לכאורה בתובענה שגרתית בדבר אי אספקת שירותי סיוע כנדרש, אך בשונה ממקרים דומים שביארנו, מקור העיכוב הטיסה הנו לב הענין, […]
  המשך קריאה ←

 • חוק ביטול טיסות – תגובת שרשרת

  מאמר זה יעסוק בתובענה מרתקת שעתידה להתדיין בין כותלי בית המשפט לתביעות קטנות בתל-אביב-יפו, במסגרת ת"ק  27902-04-16 מירב שיקלי ואח' נגד השטיח המעופף בע"מ. התובעים, הגישו תביעה בגובה 18,000 ש"ח בדבר עיכוב בטיסה של 15 שעות בהמראת טיסתם מת"א לרומא. […]
  המשך קריאה ←

 • חוק ביטול טיסה – מה הדין כאשר הטיסה מתבטלת כתוצאה מתקלה טכנית?

  במאמר זה נבאר מושג עמום המופיע פעמים רבות בתובענות בדבר חוק ביטול טיסות \ עיכוב בטיסה \ איחור טיסה וכד' – "תקלה טכנית". לרוב, נתקל במושג זה כטענת הגנה של המוביל האווירי וגורמי התיירות השונים, בניסיונם להיחלץ מחובת הפיצוי שבדין. לאחר […]
  המשך קריאה ←

 • חוק שירותי תעופה – האם אירועי "צוק איתן" יכולים לשמש טענת הגנה לחברת התעופה?

  חוק ביטול טיסות בשונה ממאמרים קודמים, בהם עסקנו בפרשנותו של בית המשפט לתביעות קטנות לסעיפיו השונים של חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה), התשע"ב-2012, מאמר זה יעסוק בתביעה שהוגשה לבית משפט השלום ברחובות בתא"מ 9540-02-15 […]
  המשך קריאה ←

 • חוק שירותי תעופה – ביטול טיסות

  חוק שירותי תעופה מאמר זה עוסק בתובענה שהגיעה לבית המשפט לתביעות קטנות בהרצליה בעניין ברזילי נ' קשרי תעופה בע"מ ת"ק 29299-09-14. מדובר בתובע שביקש לבטל או לשנות את יעד התיור שרכש (מדובר בנופש שנרכש לטורקיה, ובימים הסמוכים למבצע "צוק איתן"), […]
  המשך קריאה ←

 • חוק שירותי תעופה ("חוק טיבי") בטיסת "קונקשיין"

  במאמר זה נעסוק במקרים בהם נרכשו טיסות הכוללות עצירת ביניים, ובעגה המוכרת: "טיסות קונקשיין". פעמים רבות, הן בשל הרצון להוזיל את מכירו של כרטיס הטיסה, הן מטעמי תכנון הנופש, ולעיתים בהעדר אפשרות אחרת, צרכנים רבים רוכשים טיסות הכוללות עצירות ביניים […]
  המשך קריאה ←