Your browser is out of date!

This website uses the latest web technologies so it requires an up-to-date, fast browser!
Try Firefox or Chrome!

עורך דין תעופה – פיצוי בגין עיכוב בטיסה

לאחרונה הכריזו כותרות העיתונים כי בשנה האחרונה, שנת 2016, כמעט כ-7 מיליון ישראלים יצאו את גבולות הארץ. מעבר לכך, כ-15% מהישראלים טסו לפחות פעמיים בשנה האחרונה לחו"ל. כלומר, עבור רבים מאתנו טיסה לחו"ל היא חלק מהשגרה השנתית שלנו, בין אם לצרכי עבודה או לצרכי חופשה והנאה. לצד זאת, עם ריבוי הטיסות עולה גם הסבירות כי נימצא את עצמנו בסיטואציה שבה הטיסה שלנו בוטלה או התעכבה. אולם רבים מאתנו לא יודעים מהם הזכויות המגיעות להם כנוסעים במקרה של ביטול טיסה או עיכוב בטיסה.

עורך דין תעופה

לפני 4 שנים חוקק בישראל חוק הנקרא "חוק שירותי תעופה" הידוע גם כ"חוק ביטול טיסה". החוק מסדיר את זכויות הנוסע מול חברת התעופה, בין היתר במקרים של ביטול טיסה או עיכוב בטיסה.

במקרה בו בוטלה הטיסה, חברת התעופה מחויבת לדאוג לנוסע לטיסה חלופית וכן לשירותי לינה והסעות מסודרים למלון ובחזרה לשדה התעופה. בנוסף, על חברת התעופה לדאוג לנוסע ל"שירותי סיוע" כלומר, לתלושי מזון ושתיה וכן לאפשרות לבצע שיחה טלפונית במידה ואין באפשרותו של הנוסע לעשות זאת. מעבר לכך, על חברת התעופה לפצות את הנוסע בסכום שנע בין 1,290 ש"ח ל- 3,050 ש"ח על פי המרחק הקיים בין נקודת המוצא לנקודת היעד.

פיצוי בגין עיכוב בטיסה

במקרה בו הטיסה עוכבה, ישנה חשיבות למספר שעות העיכוב. במידה והעיכוב היה למעלה משמונה שעות הטיסה מוגדרת למעשה כטיסה שבוטלה וחברת התעופה מחויבת לפצות את הנוסע כפי שנאמר. במידה והעיכוב קטן משמונה שעות, אין חיוב חוקי של חברת התעופה לפצות את הנוסע. זאת בניגוד למצב הקיים באירופה בו עיכוב של שלוש שעות בלבד מחייב את חברת התעופה לפצות את הלקוח בסכום כספי. לצד זאת, על כל עיכוב בן למעלה משעתיים מחויבת חברת התעופה לספק לנוסע "שירותי סיוע" בדמות תלושי מזון, שתיה ודרכי תקשורת.

עורך דין תיירות

לסיכום, נראה כי בשנים האחרונות ישנה התקדמות משמעותית בארץ בכל הנוגע לזכויות הנוסע ולחובות של חברת תעופה כלפיו במקרה של עיכוב בטיסה או ביטול טיסה. ל"חוק שירותי תעופה" הידוע גם כ"חוק טיבי" יש חלק מהותי בכך. לצד זאת, עדין קיים פער משמעותי בין החקיקה בארץ לעומת החקיקה האירופאית, המאפשרת טווח פיצוי רחב יותר במקרה של עיכוב בטיסה.